Searched for: author%3A%22Maat%2C+K.%22
(1 - 12 of 12)
document
Sierzchula, W.S. (author), Bakker, S. (author), Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author)
De elektrische auto vermindert in potentie de uitstoot van broeikasgassen. Echter, maatschappelijke en economische baten zijn niet opgenomen in de verkoopprijs. Overheidsbeleid kan corrigeren voor dit marktfalen. Dit paper onderzoekt de invloed van prijsbeleid (financiële stimulansen voor de consument) op de adoptie van elektrische auto’s,...
journal article 2015
document
Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author), De Bont, C.J.P.M. (author)
Elektrisch rijden is één van de manieren om de milieubelasting en het fossiele energiegebruik van personenmobiliteit te verminderen. We geven een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Daaraan voorafgaand presenteren we een conceptueel model waarin de...
journal article 2015
document
Van Wee, G.P. (author), Maat, K. (author)
Voor de grootschalige adoptie van elektrische voertuigen is adaptief beleid nodig. Zo kan de overheid inspelen op de grote dynamiek rond vraag en aanbod. Aan de vraagzijde geldt dat consumenten vooral de actieradius nog een probleem vinden. Bij de aanbodzijde is duidelijk dat fabrikanten de elektrische auto als een van de mogelijke duurzamere...
journal article 2015
document
Molin, E.J.E. (author), Maat, K. (author)
Successful bicycle stimulating policies may increase the need for bicycle parking capacity, especially at main railway stations located in city centers. A potential solution for this problem involves combining paid surveyed indoor parking near the platforms and free open-air parking without surveillance at larger distances. In this paper, the...
conference paper 2014
document
Heinen, E. (author), Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author)
Increasing the number of people cycling to work brings a number of benefits: it can lead to reductions in air pollution and traffic jams, and increases people’s physical activity levels. We investigated the extent to which work-related factors influence (1) whether an individual decides to cycle to work, and (2) whether an individual cycles to...
journal article 2012
document
Heinen, E. (author), Maat, K. (author), van Wee, G.P. (author)
conference paper 2009
document
Maat, K. (author)
An academic and policy debate has been running in recent decades on whether and to what extent travel behaviour is influenced by the built environment. This dissertation addresses this influence on daily travel distance, chaining behaviour, car ownership, and car commuting. As cars are the dominant mode of transport, car travel received most...
doctoral thesis 2009
document
Susilo, Y.O. (author), Maat, K. (author)
journal article 2007
document
Maat, K. (author), Van Wee, B. (author), Stead, D. (author)
journal article 2005
document
Maat, K. (author), Harts, J.J. (author), Zeijlmans van Emmichoven, M. (author), Goetgeluk, R. (author), Goetgeluk, R. (author)
De jaren rond de millenniumwisseling waren op ruimtelijk gebied turbulente jaren als gevolg van de voorspoedige economische ontwikkeling, de dynamiek in de werkgelegenheid en de uitvoering van de Vinex woningbouwopgave. Met de introductie van de Nota Ruimte vindt momenteel de omslag naar nieuw beleid plaats, waarin het concept van de compacte...
report 2005
document
Van Wee, B. (author), Maat, K. (author)
journal article 2005
document
Van Wee, B. (author), Maat, K. (author)
journal article 2003
Searched for: author%3A%22Maat%2C+K.%22
(1 - 12 of 12)