Searched for: author:"Maring, L."
(1 - 3 of 3)
document
Norrman, J. (author), Volchko, Y. (author), Hooimeijer, F.L. (author), Maring, L (author), Kain, J.H. (author), Bardos, P. (author), Broekx, S. (author), Beames, A. (author), Rosén, L. (author)
This paper presents a holistic approach to sustainable urban brownfield redevelopment where specific focus is put on the integration of a multitude of subsurface qualities in the early phases of the urban redevelopment process, i.e. in the initiative and plan phases. Achieving sustainability in brownfield redevelopment projects may be...
journal article 2016
document
Hooimeijer, F.L. (author), Maring, L. (author)
De bodem speelt een belangrijke rol in de stedelijke klimaatopgave en bij energietransitie. Daarom is het noodzakelijk bodemvraagstukken kostenbewust op te lossen. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen stedenbouwkundigen en civiel ingenieurs. De machinekamer van de stad (relaties tussen onder- en bovengrond) is gebaat bij een veerkrachtig...
journal article 2015
document
Hooimeijer, F.L. (author), Maring, L. (author)
Stedenbouwers moeten meer oog krijgen voor de ondergrond. De bodem speelt immers een belangrijke rol in de stedelijke klimaatopgave en bij energietransitie. Hier kostenbewust mee omgaan is in het huidig economisch tij een aparte opgave. Een veerkrachtig ontwerp brengt het ecosysteem en klimaat samen èn neemt de dynamiek van bodem en ondergrond mee.
journal article 2013