Searched for: author%3A%22Mazure%2C+J.P.%22
(1 - 8 of 8)
document
Mazure, J.P. (author)
public lecture 1968
document
Mazure, J.P. (author)
Overview of the hydraulic research for the closure of the afsluitdijk and the construction of the polders in the IJsselmeer (Zuyderzee). Including salinity research.
book chapter 1963
document
Mazure, J.P. (author)
Collegedictaat Elasticiteitstheorie
report 1955
document
Mazure, J.P. (author)
Collegediktaat elasticiteitstheorie.
lecture notes 1953
document
Mazure, J.P. (author)
public lecture 1950
document
Mazure, J.P. (author), Van Hoolwerff, G.H. (author)
Het rapport gaat in op "Algemeen plan voor de Zuidwestelijke polder", waarin men tot een plan komt om het waterbezwaar op het Ijmeer in natte tijden zoveel nodig door te voeren op het IJsselmeer. Het rapport onderzoekt deze mogelijkheid aan de hand van metingen en enige omvangrijke berekeningen. Er blijkt dat matige stijgingen van het peil van...
report 1950
document
Mazure, J.P. (author)
Ter oplossing van het, aan de "Staatscommissie inzake hooge waterstanden als gevolg van de afsluiting der Zuiderzee" voorgelegde probleem, heeft de voorzitter dezer commissie, de groote natuurkundige H. A. Lorentz, als eerste een betrouwbare en practisch uitvoerbare methode gegeven tot het berekenen. van getijverschijnselen in zeeannen. Deze...
doctoral thesis 1937
document
Schönfeld, J.F. (author), Kleinjan, I.L. (author), van den Burg, J.H. (author), Mazure, J.P. (author)
Studiereis naar Oost Friesland om inzicht te krijgen in de landaanwinningswerken aldaar, de kustverdediging van de waddeneilanden en de verbetering van de vaargeulen. Overzicht over hoe de Duitse diensten hun waarnemingen uitvoeren.
report 1933
Searched for: author%3A%22Mazure%2C+J.P.%22
(1 - 8 of 8)