Searched for: author%3A%22Meermans%2C+W.%22
(1 - 9 of 9)
document
Meermans, W. (author)
In the construction of dams and in protection of civil engineering works in water courses often use is made of dumped stones. The dumping process can be divided in two stages. During the first stage the resulting mound of stones on the bottom of the water course is built up vertically. In the second stage the stones are under the angle of repose...
report 1997
document
Calle, E.O.F. (author), Dillingh, D. (author), Meermans, W. (author), Vrouwenvelder, A.W.C.M. (author), Vrijling, J.K. (author), De Quellerij, L. (author), Wubs, A.J. (author)
De kruinhoogte van de dijk wordt verkregen door bij de genoemde maatgevende waterstand, een waakhoogte (inclusief de golfoploop) op te tellen. De kruinhoogte van de dijk is echter slechts een van de kenmerkende grootheden van een dijkprofiel. De overige grootheden worden bepaald op grond van eisen met betrekking tot de stabiliteit, de aanleg,...
report 1985
document
Van der Meer, M.T. (author), Meermans, W. (author)
In de ontwerppraktijk wordt de stabiliteit van grondlichamen onderzocht m.b.v. een glijvlakanalyse. Bij zo'n analyse wordt verondersteld, dat een deel van het grondlichaam over een bepaald vlak kan afglijden. Er worden zekere vooronderstellingen omtrent de vorm van dat vlak gemaakt, d.w.z. dat het een plat vlak is, of een cirkelcilinder, etc....
report 1984
document
Meermans, W. (author)
Voorbeeldberekening voor krachten op een monopile (bijv. fundering windgenerator) in offshore condities
report 1983
document
Meermans, W. (author)
report 1983
document
Meermans, W. (author)
Bij de afsluiting van getijgeulen kunnen verschillende werkmethoden worden gevolgd, afhankelijk van de hreedte en diepte van de geulen, de te verwachten stroomsnelheden en vervallen, het tijdsbestek waarin de sluitingsprocedure kan worden voltooid en het heschikhare materiaal en materieel. De te verwachten stroomsnelheden en vervallen hij eh of...
report 1982
document
Meermans, W. (author)
report 1982
document
Meermans, W. (author)
Onderzoek naar het functioneren van woelbakken
report 1974
document
Meermans, W. (author)
De opdracht van dit afstudeeronderwerp luidde: "Ontwerp doorlaatcaissons, waarin uitwateringssluizen zijn ingebouwd". Om deze doelstelling in een concreet kader te plaatsen is een landaanwinningsproject ten behoeve van rijstcultuur in beschouwing genomen, het Mokp'o - Yongsan - project in Zuid Korea.
master thesis 1972
Searched for: author%3A%22Meermans%2C+W.%22
(1 - 9 of 9)