Searched for: author:"Mertens, M."
(1 - 2 of 2)
document
Mertens, M. (author)
In VAN GENT [2004] graphs were presented in which the datasets of VAN DER MEER [1988] and VAN GENT ET AL. [2003] were compared, but in this comparison a number of parameters were not correctly transformed into a comparable format. In this M.Sc. thesis after an extensive analysis to the datasets all parameters of the datasets of Van der Meer were...
master thesis 2007
document
Van Blaaderen, E.A. (author), Mertens, M. (author), Van Oosten, R.P. (author), Van der Plicht, N. (author), Redeker, M.L. (author)
In het Integraal Waterbeheersplan Friese Waterschappen is aangegeven dat ongeveer 50% van de kaden in Friesland niet aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. Naar aanleiding van dit plan is het Wetterskip Fryslan het projectbureau Oevers en Kaden opgericht dje het rapport Technische Normen Friese Kaden hebben uitgebracht. In dit rapport wordt...
student report 2004