Searched for: author%3A%22Meulenbeld%2C+B.%22
(1 - 4 of 4)
document
Meulenbeld, B. (author), Grootendorst, A.W. (author)
Deel 1 beperkt zich in hoofdzaak tot functies van één veranderlijke. Beginselen van differentiaal- en integraalrekening, complexe getallen, extreme waarden en het schetsen van krommen, systematische berekening van de primitieven van enige klassen van functies, oneigenlijke integralen, rijen, reeksen, vergelijkingen, numerieke integratie en...
book 1994
document
Meulenbeld, B. (author), Grootenhorst, A.W. (author)
De inhoud beslaat de gebruikelijke inleidende behandeling van de gewone differentiaalvergelijkingen en simultane stelsels daarvan. Ruime aandacht is daarbij geschonken aan de z.g. trillingsvergelijking, speciaal met het oog op de fysische toepassingen. Een hoofdstuk over de Laplace-transformatie is opgenomen in verband met de toepassing daarvan...
book 1992
document
Meulenbeld, B. (author), Grootendorst, A.W. (author)
Deel 2 behandelt functies met twee of meer variabelen. De hoofdstukken gaan over impliciete functies, extreme waarden, vectoranalyse, vlakke krommen, ruimtekrommen, lijnintegralen, meervoudige integralen, integraalstellingen, massa, zwaartepunt en traagheidsmoment traagheids moment, en de gamma- en bêta-functie.
book 1986
document
Meulenbeld, B. (author)
public lecture 1973
Searched for: author%3A%22Meulenbeld%2C+B.%22
(1 - 4 of 4)