Searched for: author%3A%22Meurs%2C+P.H.%22
(1 - 9 of 9)
document
Meurs, P.H. (author), Van Thoor, M.T.A. (author)
On April 13 2013, the Rijksmuseum Amsterdam reopened after a renovation process that had lasted more than a decade. The building, which dates from 1885, was designed by the architect Pierre J. H. Cuypers (1827-1921). Initiated as a royal museum the museum had been transformed into the Dutch National Museum. Originally the building was conceived...
journal article 2015
document
Meurs, P.H. (author), Voerman, L. (author)
book chapter 2014
document
Meurs, P.H. (author)
journal article 2013
document
Meurs, P.H. (author), Van Thoor, M.T.A. (author)
De verbouwing van het Rijksmuseum ging om meer dan het aanpassen van een verouderd museum aan de eisen van de tijd. Staatssecretaris Rick van der Ploeg schreef op 19 september 2000 aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de direc- teur van het Rijksmuseum dat het kabinet had besloten tot de totale vernieuwing van het museum. Het gevolg hiervan...
book chapter 2013
document
Meurs, P.H. (author)
The selection of architects for the new Rijksmuseum took place in 2000. The intention was to split the task in three and to select three architects: a chief architect, a restoration architect and an architect for the Atelier Building on Hobbemastraat. For government commissions of this magnitude a European tender procedure is mandatory. Around...
book chapter 2013
document
Meurs, P.H. (author)
De keuze voor de architecten van het nieuwe Rijksmuseum speelde in 2000. Het was de bedoeling de opgave in drieën te splitsen en drie architecten te selecteren: een hoofdarchitect, een restauratiearchitect en een architect voor het Atelier- gebouw aan de Hobbemastraat. Voor dergelijke grote overheidsopdrachten is een Europese...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author), Meurs, P.H. (author)
On 13 April 2013, the Rijksmuseum Amsterdam reopened after a renovation process that had lasted more than a decade. The building, which originally dates from 1885, was designed by architect P.J.H. Cuypers (1827-1921). In the space of over a century, the building underwent numerous major and minor renovations, prompted by lack of space, growing...
book chapter 2013
document
Meurs, P.H. (author), Van Thoor, M.T.A. (author)
The renovation of the Rijksmuseum was about more than adapting an outmoded museum to the demands of the time. On 19 September 2000, State Secretary for Culture Rick van der Ploeg wrote to the Chairman of the House of Parliament and the director of the Rijksmuseum that the government had decided on a total makeover of the museum. This meant that...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author), Meurs, P.H. (author)
Op 13 april 2013 werd het Rijksmuseum Amsterdam heropend, na een verbouwing die zich over meer dan een decennium uitstrekte. Het gebouw dateert oorspron- kelijk uit 1885 en is ontworpen door architect P.J.H. Cuypers (1827–1921). In meer dan een eeuw tijd onderging het tal van grote en kleine verbouwingen, ingegeven door ruimtegebrek, groeiende...
book chapter 2013
Searched for: author%3A%22Meurs%2C+P.H.%22
(1 - 9 of 9)