Searched for: author%3A%22Muijs%2C+J.A.%22
(1 - 7 of 7)
document
Muijs, J.A. (author)
Een groot gedeelte van de Nederlandse dijken is bekleed met een grasmat. Daar, waar men op een deel van de dijk een hard bekledingstype heeft aangebracht, is toch een belangrijk deel van het dijkoppervlak, zoals de kruin en het binnentalud, een grasmat. Het onderzoek en de ervaringen vanaf het midden van de jaren tachtig hebben geleerd, dat...
report 1999
document
Muijs, J.A. (author)
A large part of the NetherlandsÂ’ dikes are covered with grass. Dikes with hard revetments also have grass cover on a significant part of the dike surface, such as the crown and inner slope. Research and experience since the mid-eighties have shown that grass coverings can be of high quality in terms of erosion resistance and encouragement of...
report 1999
document
Muijs, J.A. (author)
"Grasmat" als men een dijkbekleding bedoelt, bestaande uit een deklaag van kleiige grand waarin een graslandvegetatie is geworteld. sterkte ontleent de grasmat aan de kleikwaliteit en aan de vegetatie. In een graslandvegetatie kunnen, naast veel grassen, oak kruidachtige gewassen vertegenwoordigd zijn. Door de wijze van onderhoud (in de...
report 1992
document
Muijs, J.A. (author)
De erosiegevoeligheid is in eerste instantie bepaald op monsters. Kleine cilindrische monsters zijn beproefd in het LGM-erosietoestel; grotere monsters: zoden van 0,3 x 0,3 m zijn beproefd in een sproei-opstelling. Mede omdat de met stroomdalvegetatie begroeide oppervlakten erg klein en kwetsbaar zijn, is besloten de erosiegevoeligheid in situ...
report 1987
document
Muijs, J.A. (author)
report 1984
document
Muijs, J.A. (author)
report 1982
document
Muijs, J.A. (author)
report 1981
Searched for: author%3A%22Muijs%2C+J.A.%22
(1 - 7 of 7)