Searched for: author%3A%22Mulder%2C+J.%22
(1 - 20 of 20)
document
van Bergen, J. (author), Mulder, J. (author), Nijhuis, S. (author), Poppema, D. (author), Wijnberg, K. (author), Kuschnerus, M. (author)
Sandy shores worldwide suffer from coastal erosion due to a lack of sediment input and sea-level rise. In response, coastal sand nourishments are executed using ‘Building with Nature’ techniques (BwN), in which the sand balance is amplified and natural dynamics are instrumental in the redistribution of sand, cross- and alongshore. These...
journal article 2021
document
Mulder, J. (author), Taal, M. (author), Tangelder, M. (author), Jansen, H. (author), Henkes, R. (author), Werners, S. (author)
In deze studie wordt de ontwikkelingen in de sedimenthuishouding als uitgangspunt beschouwd voor duurzame inrichting van de ZW Delta. Centraal staan de kansen van een sedimentstrategie: het gericht beïnvloeden van de sedimenthuishouding, met het oog op het bereiken van een of meer (beleids)doelen. Kijkend naar de ontwikkelingen in de...
report 2012
document
Slinger, J.H. (author), Vreugdenhil, H. (author), Hermans, L.M. (author), Cunningham, S. (author), Bruens, A. (author), Mulder, J. (author), Menke, M. (author)
conference paper 2012
document
Mulder, J. (author)
bachelor thesis 2011
document
Mulder, J. (author)
During the construction of a station of the north south line in Amsterdam a leak in the diaphragm wall lead to severe damage to adjacent buildings. The leak consisted of a clay deposit caught near the joint. Until the excavation reached the level of the deposit, the deposit acted as a seal. After the excavation it started to leak and eventually...
master thesis 2011
document
Bucx, T. (author), Calle, E. (author), Eernink, N. (author), Van Koningsveld, M. (author), Mulder, J. (author), Van Rijn, L.C. (author), Schelfhout, H. (author), Van der Spek, A. (author)
De overheersende nadruk op het waterperspectief bij het schetsen van oplossingen voor de klimaatproblematiek, belemmert het zicht op de volledige oplossingsruimte voor duurzame adaptatie opties. Om dat inzichtelijk te maken geven wij een aantal aanvullende opties vanuit een mens-perspectief (hoofdstuk2 waterveiligheid in relatie tot...
report 2008
document
Mulder, J. (author), Serdijn, W.A. (author), van der Woerd, A.C. (author), van Roermund, A.H.M. (author)
journal article 2001
document
Rijn, L.C. van (author), Mulder, J. (author)
report 1999
document
Mulder, J. (author), Kouwenhoven, M.H.L. (author), Serdijn, W.A. (author), Van Der Woerd, A.C. (author), Van Roermund, A.H.M. (author)
journal article 1999
document
Mulder, J. (author)
doctoral thesis 1998
document
Mulder, J. (author), Serdijn, W.A. (author), van der Woerd, A.C. (author), van Roermund, A.H.M. (author)
journal article 1998
document
van Dijk, L.P.L. (author), van der Woerd, A.C. (author), Mulder, J. (author), van Roermund, A.H.M. (author)
journal article 1998
document
Serdijn, W.A. (author), Mulder, J. (author), van der Woerd, A.C. (author), van Roermund, A.H.M. (author)
journal article 1998
document
Mulder, J. (author), Kouwenhoven, M.H.L. (author), Serdijin, W.A. (author), Van der Woerd, A.C. (author), Van Roermund, A.H.M. (author)
journal article 1998
document
Mulder, J. (author), van de Gevel, M. (author), van Roermund, A.H.M. (author)
journal article 1997
document
Serdijn, W.A. (author), Broest, M. (author), Mulder, J. (author), Van Der Woerd, A.C. (author), Van Roermund, A.H.M. (author)
journal article 1997
document
Mulder, J. (author), Van der Woerd, A.C. (author), Serdijn, W.A. (author), Van Roermund, A.H.M. (author)
journal article 1997
document
Mulder, J. (author), van der Woerd, A.C. (author), Serdijn, W.A. (author), van Roermund, H.M. (author)
journal article 1997
document
Mulder, J. (author), van der Woerd, A.C. (author), Serdijn, W.A. (author), van Roermund, A.H.M. (author)
journal article 1995
document
Van Rossum, H. (author), Struik, P. (author), Lodder, H. (author), Boeters, R. (author), Mulder, J. (author)
Gezien het unieke karakter en de omvang van vooral de sluitingen van het Tholensche Gat en het Krammer werd al in een vroeg stadium besloten deze zandsluitingen te evalueren. De doelstelling van deze evaluatie was tweeledig. Op de eerste plaats heeft de evaluatie een beschrijvend en documenterend karakter. Dit komt vooral tot uiting in de bij...
report 1988
Searched for: author%3A%22Mulder%2C+J.%22
(1 - 20 of 20)