Searched for: author%3A%22Nederlof%2C+C.D.%22
(1 - 3 of 3)
document
Stuip, J. (author), Risseeuw, P. (author), Konter, J. (author), De Jager, W.F.J. (author), Stuijt, L.C.P.M. (author), Nederlof, C.D. (author)
Syllabus van een Studiedag van NGO: Ontwerpfilosofie -- reinforcing fabrics under embankments of soft sub-soils - a calculation method -- voorlopige richlijnen, eisen en keuringsmethoden voor de toepassing van geotextielen onder steenfunderingen -- ontwerpmethoden waterdoorlatende bodemverdedigingsconstructies -- ontwerpen met verticale drainage...
report 1985
document
Nederlof, C.D. (author)
Onderzoek in de stroomgoot van Lith naar de stabiliteit van breuksteen onder belasting door stroming (steen 60/300 kg) ten behoeve van de afsluiting van de Markizaatskade.
report 1979
document
Nederlof, C.D. (author)
De stroomproeven te Lith op matig verdicht zandasfalt leiden tot de volgende conclusies: Zandasfalt, samengesteld uit 96,5% Oosterscheldezand en 3,5% bitumen 80/100, verdicht tot ca. 1500 kg/m3 en afgekoeld tot ca. 40 graden, vertoont bij een stroomsnelheid tot ca. 4 m/s gedurende 4 uur op 0,5 m boven het oppervlak, geen zichtbare erosie. De...
report 1979