Searched for: author%3A%22Oost%2C+A.P.%22
(1 - 5 of 5)
document
Van Loon-Steensma, J.M. (author), Slim, P.A. (author), Vroom, J. (author), Stapel, J. (author), Oost, A.P. (author)
Dit rapport geeft een samenvatting van relevant onderzoek naar de golfreducerende werking van kwelders en schetst de randvoorwaarden voor kweldervorming. Kwelders vormen een zone in het intergetijdengebied die de golven beïnvloeden door de weerstand van de bodem en de kweldervegetatie. De golfreducerende werking is afhankelijk van de hoogte en...
report 2012
document
Wang, Z.B. (author), Oost, A.P. (author)
The Rif and the Engelsmanplaat form together a supra- to intertidal flat-complex at the fringe of the ebb-tidal delta and the back barrier area in the Frisian Inlet, located between the Dutch Wadden Sea Islands Ameland and Schiermonnikoog. The complex divides the Frisian Inlet into the Pinkegat Inlet in the west and the Zoutkamperlaag Inlet in...
conference paper 2010
document
Oost, A.P. (author), Kleine Punte, P.A.H. (author)
Uit de notitie aanpak wateroverlast”(1999) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk onvoldoende is om het streefpeil in het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Gezien de verwachte zeespiegelstijging en toename van de piekdebieten van de Ijssel wordt dit in de toekomst nog moeilijker....
report 2003
document
Oost, A.P. (author), Bokhorst, M. (author), De Kok, J.M. (author), Heuer, L. (author), Collard, E. (author)
De huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk is onvoldoende om het streefpeil in het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Gezien de verwachte zeespijgelrijzing en toename van de piekdebieten van de IJssel wordt dit in de toekomst nog moeilijker. Daarom worden de mogelijkheden voor verdubbeling van de spuicapaciteit onderzocht. Het onderzoek is in...
report 2003
document
Oost, A.P. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het is mogelijk om het beheer van de kust van noordwest Ameland te optimaliseren door rekening te houden met de ontwikkelingen van de kust op verschillende tijdschalen van eeuwen tot enkele jaren. Een effectieve aanpak van het beheer betekent dat bij het bestrijden van de problemen op korte termijn rekening wordt gehouden met de verwachtingen...
report 2001
Searched for: author%3A%22Oost%2C+A.P.%22
(1 - 5 of 5)