Searched for: author%3A%22Ouwehand%2C+A.L.%22
(1 - 16 of 16)
document
Bosch, E.M. (author), Ouwehand, A.L. (author)
One of the arguments for ‘social mix’ urban renewal in low-income neighbourhoods is that the presence of middle-class residents would improve life chances for lower-income groups. However, according to various researchers, middle-class newcomers have little social interaction with the neighbourhood, do not feel at home there and make little...
journal article 2019
document
Ouwehand, A.L. (author)
Social mix, a mixed population according to income and ethnicity, has been an important paradigm in urban development and housing and became the corner stone of renewal in post-war areas in the Netherlands in recent decades. In public as in academic debate, however, this concept has also been heavily criticized. The assumed positive effects of...
doctoral thesis 2018
document
Ouwehand, A.L. (author)
conference paper 2018
document
Ouwehand, A.L. (author)
abstract 2018
document
Ouwehand, A.L. (author), Rohde, W. (author)
Corporaties zijn zich in de jaren 2010-2013 nog meer gaan concentreren op het aanbieden van huisvesting voor lagere-inkomensgroepen dan ze al in de periode 2007/2010 deden. Door vergroting van de efficiëntie is de sector de komende jaren mogelijk in staat dezelfde prestaties te leveren tegen lagere kosten. Dit kan dan wel op gespannen voet staan...
journal article 2015
document
Ouwehand, A.L. (author), Vogels, E.M. (author)
Na unanieme instemming van de Eerste Kamer met de nieuwe Woningwet zijn de uitgangspunten van de sociale huisvesting voor de komende jaren vastgelegd. Het was een belangrijke mijlpaal in de al jaren durende discussie over de missie en kerntaak van de woningcorporaties, waarbij enkele grote excessen en de daarop volgende Parlementaire Enquête...
book 2015
document
Ouwehand, A.L. (author)
Stellingen: 1. Op maat verhuren door periodieke toetsing van inkomen en huishoudengrootte van huurders van sociale huurwoningen dient niet alleen te leiden tot optimalisering binnen de systeemwereld, maar ook rekening te houden met de leefwereld. 2. Invoering van maatregelen om overconsumptie tegen te gaan in de huursector, terwijl gelijker tijd...
conference paper 2015
document
Ouwehand, A.L. (author)
Heel wat gemeenten, corporaties, regionale samenwerkingsverbanden en bewonersorganisaties breken zich het hoofd over de gevolgen van de nieuwe Huisvestingswet 2014 die dit voorjaar is aangenomen. Wat willen en kunnen ze nog sturen met een huisvestingsverordening binnen het nieuwe wettelijke kader? En misschien nog wel principiëler: kun je...
journal article 2014
document
Bosch, E.M. (author), Sleutjes, B.W.H. (author), Ouwehand, A.L. (author)
report 2012
document
Doff, W. (author), Ouwehand, A.L. (author)
De inzet van leefstijlmethoden bij beheer en verdeling van woonruimte leveren een bescheiden bijdrage aan een hogere woonwaardering van bewoners. Leefstijl blijkt vooral een aanvullend instrument. Dat is de belangrijkste bevinding uit dit rapport: ´Soort bij soort, Leefstijlen in woonruimteverdeling en beheer´, op basis van het onderzoek dat is...
report 2012
document
Ouwehand, A.L. (author)
conference paper 2011
document
Ouwehand, A.L. (author), Doff, W. (author), Adriaanse, C.C.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksconsortium ‘Branding’ en leefstijlen in de wijk dat bestaat uit NICIS-Institute, Platform Corpovenista, de gemeenten Den Haag, Leeuwarden, Maastricht en Rotterdam, woningcorporatie Vestia, ontwikkelaar ERA-Contour en Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft.
report 2011
document
Pijlman, L. (author), Van den Hazel, R. (author), Vaessen, M. (author), Nicasie, J. (author), Fokkema, M. (author), Borgmeijer, E. (author), Draaijer, P. (author), Nieuwenhuis, W. (author), Radstake, E. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), De Wolff, H.W. (author), Van der Sluis - Van Meijeren, M. (author), Adriaanse, C.M.M. (author), Ouwehand, A.L. (author), Romein, A. (author), Trip, J.J. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
book 2010
document
Ouwehand, A.L. (author), Bosch, E.M. (author)
conference paper 2009
document
Van Daalen, G. (author), Van der Haak, M.H.M. (author), Ouwehand, A.L. (author)
book 1999
document
Raat, R. (author), Ouwehand, A.L. (author)
book 1999
Searched for: author%3A%22Ouwehand%2C+A.L.%22
(1 - 16 of 16)