Searched for: author%3A%22Passchier%2C+R.H.%22
(1 - 7 of 7)
document
Kramer, N.L. (author), Verhoeven, G. (author), Passchier, R.H. (author)
report 2008
document
Passchier, R.H. (author), Maaten, R. (author), Meijer, K.S. (author)
report 2005
document
Passchier, R.H. (author), Weerts, A.H. (author), Klis, H. van der. (author)
report 2004
document
Mierlo, M.C.L.M. van (author), Passchier, R.H. (author)
report 1998
document
Passchier, R.H. (author)
report 1995
document
Passchier, R.H. (author)
Over de gevolgde methodiek en de resultaten rapporteren we in het voorliggende rapport. De algemene procedure bestaat uit drie delen: 1. bepaling duren op basis van het waarnemingsmateriaal en extrapolatie van de duren naar de hogere afvoeren; 2. bepaling van de overschrijdingsfrequenties, gescheiden voor het bereik van het waarnemingsmateriaal...
report 1993
document
Passchier, R.H. (author)
In juni 1993 is een aanvullend rapport uitgebracht, waarin een uitgebreidere studie van de Maas is weergegeven dan mogelijk was tijdens het eerste rapport van januari 1993 (WL, 1993g). In de genoemde rapporten is voor de Rijn en de Maas de maatgevende afvoer gegeven voor een vooraf gekozen herhalingstijd van T = 1250 jaar. Om voor een...
report 1993
Searched for: author%3A%22Passchier%2C+R.H.%22
(1 - 7 of 7)