Searched for: author%3A%22Paulissen%2C+M.%22
(1 - 3 of 3)
document
Van der Meer, J.W. (author), Van Hovern, A. (author), Paulissen, M. (author), Steendam, G.J. (author), Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Kruse, G. (author)
Dit rapport is voortgekomen uit de resultaten van een vier jaar durend destructief onderzoek naar de erosiebestendigheid van binnentaluds onder golfoverslagbelasting. Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd met de golfoverslagsimulator. In het onderzoek is kennis ontwikkeld over de wijze waarop golfoverslag de grasbekleding van een binnentalud...
report 2012
document
Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Hardeman, B. (author), Paulissen, M. (author)
Destructive wave overtopping tests have been performed at more than 20 dike sections in the Netherlands using the Wave Overtopping Simulator to simulate the overtopping waves. The tests show the combined behaviour of turf and substrate up to mean wave overtopping discharges of 75 ?/s per m, meaning wave volumes up to 5,500 ?/m with flow...
conference paper 2012
document
Steendam, G.J. (author), Hoffmans, G. (author), Bakker, J. (author), Van der Meer, J.W. (author), Frissel, J. (author), Paulissen, M. (author), Verheij, H.J. (author)
Overview of overtopping with focus on river dikes. Realtin with sod density.
report 2012