Searched for: author%3A%22Pol%2C+P.%22
(1 - 2 of 2)
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Daamen, T.A. (author), Pol, P. (author)
journal article 2015
document
Van Veelen, P.C. (author), Pol, P. (author)
Organische gebiedsontwikkeling biedt kansen voor klimaatadaptatie. Verandering van het klimaat is een langzaam proces waarbij de effecten geleidelijk zichtbaar worden. Juist daardoor kan klimaatadaptatie goed aansluiten bij ruimtelijke vernieuwingsprocessen in de stad. Zeker nu die via nieuwe ontwikkelingsmodellen als de gebiedsconcessie of...
journal article 2014