Searched for: author%3A%22Priemus%2C+H.%22
(1 - 20 of 160)

Pages

document
Priemus, H. (author)
Op 16 januari 2018 schreven Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, acht wethouders Verkeer van Almere, Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer (waarom ontbreken Haarlem, Dordrecht, Zaanstad en Amersfoort?), en vier OV-vervoersdirecteuren een ingezonden stuk in NRC Handelsblad onder de kop ‘Investeer nu in...
book chapter 2019
document
Priemus, H. (author)
Op 16 januari 2018 schreven Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, acht wethouders Verkeer van Almere, Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer (waarom ontbreken Haarlem, Dordrecht, Zaanstad en Amersfoort?), en vier OV-vervoersdirecteuren een ingezonden stuk in NRC Handelsblad onder de kop ‘Investeer nu in...
book chapter 2019
document
Priemus, H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Eind 2016 presenteerde de interdepartementale werkgroep Sociale Huur beleidsopties om de kosten van de huurtoeslag terug te dringen. Met name de opties voor de lange termijn kennen echter zwaarwegende nadelen. Gelukkig is er een alternatief.
journal article 2018
document
Priemus, H. (author)
Architectuur Lokaal vroeg aan Yorick Meefout, ontwikkelingsmanager bij Stadgenoot, wat volgens hem een groot dilemma is in de woningbouw en dit voor te leggen aan Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting aan de TU Delft. Zijn vraag aan Priemus luidde als volgt: ‘Er is spanning, omdat de opgaven voor bijvoorbeeld verduurzamen of...
journal article 2018
document
Priemus, H. (author)
De lakmoesproef voor woningcorporaties de komende decennia is het realiseren van de energietransitie in de corporatiewoningen, waaronder het aardgasvrij maken van ten minste 95 procent daarvan voor 2050. Bij de aanpak van deze forse transitie kunnen corporaties voortbouwen op succesvol beleid uit het verleden, betoogt Hugo Priemus. Lessen uit de...
journal article 2018
document
Priemus, H. (author)
report 2017
document
Priemus, H. (author), Haffner, M.E.A. (author)
In 2006, responsibility for implementing the Dutch housing allowance system was transferred from the Ministry of Housing to the Tax Authority. It has since been renamed, and is now known as the ‘rent rebate system’. A number of dilemmas have become evident since the 2006 changes. Attention has shifted to how to implement the system effectively:...
journal article 2017
document
Priemus, H. (author)
Between 1950 and 1990, housing was the driving force behind the spatial growth of the Randstad. Growth poles (1970s) and later VINEX locations (1990–2010) were the main components of growth management. Transport infrastructure has developed greatly since the 1920s. Since 1990, infrastructure development has increasingly become the structuring...
journal article 2017
document
Priemus, H. (author)
In juni 2015 publiceerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RU, 2015) het rapport 'Wonen in verandering'. Over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid' (Den Haag, RU). In dit rapport specificeert de RU vijf structurele trends die het wonen de komende decennia zullen beïnvloeden. Voorts besteedt de RLI aandacht aan...
journal article 2016
document
Priemus, H. (author)
De vastgoedcrisis heeft zich op verschillende fronten voorgedaan. In de woningmarkt trekt de vraag naar koopwoningen nu weer behoorlijk aan, voornamelijk dankzij de zeer lage hypotheekrente. Ik weet niet of we voldoende beseffen dat die rente straks zou kunnen oplopen met alle gevolgen van dien.
book chapter 2016
document
Priemus, H. (author)
De patronen die in versciiiiiende stadia van de Nederlandse ruimtelijke ordening zijn nagestreefd hebben de condities geschapen voor de toekonnst. Deze bijdrage beschrijft de doorwerking van keuzes uit het verleden op de ruimtelijlce ontwikkeling van Nederland in de komende decennia. Stedelijke netwerken en netwerksteden bekleden daarin een...
journal article 2015
document
Priemus, H. (author)
Er komen strategische trends op ons af die een disruptief effect op de samenleving kunnen hebben. Wat betekenen die ontwikkelingen voor het wonen en wat vraagt dat van partijen?
conference paper 2015
document
Priemus, H. (author)
conference paper 2015
document
Priemus, H. (author)
Amsterdam het nieuwe Londen? Eberhard van der Laan bindt alvast de strijd aan met buitenlandse investeerders. Het echte gevaar ligt ergens anders: een groeiend gebrek aan betaalbare huurwoningen.
journal article 2015
document
Priemus, H. (author)
Op 1 juni 2015 was ik 50 jaar verbonden aan de Technische Universiteit Delft, sinds 1 september 1977 als hoogleraar. Deze mijlpaal was aanleiding voor mij om enkele autobiografische notities inzake mijn werkzaamheden in de periode 1965-2015 te bundelen. Ik werk vier onderzoekssporen uit: volkshuisvesting; bouw en vastgoed; ruimtelijk en...
book 2015
document
Priemus, H. (author)
Tijdens de verlioren van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties bleek dat er zich in en om woningcorporaties grote problemen hebben gemanifesteerd. Dit is aanleiding om het corporatiestelsel kritisch te bezien. De novelle bij het definitieve wetsvoorstel voor herziening van de Woningwet van minister Blok levert in onvoldoende mate...
journal article 2014
document
Boelhouwer, P.J. (author), Elsinga, M.G. (author), Gruis, V.H. (author), Priemus, H. (author), van der Schaar, J. (author), Thomsen, A.F. (author)
Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van zes hoogleraren volkshuisvesting van de TU Delft voor een nieuw corporatiebeleid.
book 2014
document
Priemus, H. (author)
'Nationaal ruimtelijk beleid is onmisbaar', stelt Hugo Priemus. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateert dat de Nederlandse ruimtelijke ordening steeds Europeser wordt. Maar op Europees niveau is het ruimtelijk beleid teveel versnipperd over verschillende sectoren. In de praktijk blijkt het daardoor moeilijk, zelfs onmogelijk, om tot een...
journal article 2014
document
Priemus, H. (author)
journal article 2014
document
Priemus, H. (author)
journal article 2014
Searched for: author%3A%22Priemus%2C+H.%22
(1 - 20 of 160)

Pages