Searched for: author%3A%22Pullen%2C+W.R.%22
(1 - 17 of 17)
document
de Been, I. (author), de Bruyne, E. (author), Pullen, W.R. (author), Gerritse, D. (author), Thoolen, F. (author)
Toekomstverkenning door Center for people and Buildings i.s.m. Hospitality Group en 12 grote kantoorhoudende organisaties waaronder belastingdienst, SVB, ING, ministerie van Binnenlandse Zaken, Kadaster, ABN Amro.
report 2016
document
Pullen, W.R. (author)
Age is everything but a number, as it covers individual changes in physical, mental, social and societal aspects; factors that influence people’s perceptions and expectations in life. This research focuses on ageing in an environment which normally covers a long period of time in life: the workplace. The aim of this study is to get insight into...
journal article 2014
document
Dekker, K. (author), De Bruyne, E. (author), Gosselink, A.M. (author), Pullen, W.R. (author), Le Roux, P. (author)
report 2011
document
Pullen, W.R. (author)
Zijn er echt harde bewijzen dat HNW leidt tot meer arbeidstevredenheid, verbetering van de balans werk-privé, minder kortdurend verzuim enzovoort? Ondanks alle positieve berichten zijn er vanuit wetenschappelijk perspectief wel kanttekeningen te plaatsen bij alle onderzoeken die de laatste tijd zijn gepresenteerd. Eén ding is zeker: voor...
journal article 2011
document
Pullen, W.R. (author), Gosselink, A.M. (author), Cox, H. (author), Ikiz-Koppejan, Y.M.D. (author)
report 2011
document
Pullen, W.R. (author)
Het Center for People and Buildings bestaat tien jaar. Een goed moment voor reflectie over onze ‘raison d’être’. Het CfPB doet onderzoek naar de (fysieke) werkomgeving. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk? En welk type onderzoek op het gebied van de werkomgeving is interessant? Dit artikel is bedoeld als eerste aanzet voor de dialoog die we...
journal article 2011
document
Beijer, M. (author), Brunia, S. (author), De Bruyne, E. (author), Gosselink, A.M. (author), Pullen, W.R. (author)
Het doel van deze rapportage is om de totstandkoming en het gebruik van activiteitenprofielen voor huisvestingsoplossingen te beschrijven. Activiteiten in het werk worden op enig moment, voor een bepaalde duur, op een bepaalde locatie en in een bepaalde ruimte uitgevoerd. De dynamische afstemming van activiteiten van mobiele mensen op de...
report 2011
document
Pullen, W.R. (author), Gosselink, A.M. (author), Cox, H. (author), Ikiz-Koppejan, Y.M.D. (author)
report 2010
document
van Heerde, K (author), Pullen, W.R. (author), van der Voordt, Theo (author)
Het doel van deze agenda is om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren vanuit gerichte vraagstellingen.
journal article 2010
document
Pullen, W.R. (author)
journal article 2009
document
Pullen, W.R. (author), van der Voordt, Theo (author)
In FMI 4 brachten Wim Pullen en Theo van der Voordt verslag uit van een rondetafelgesprek met de zes hoofdredacteuren van FM-vakbladen over de FMonderzoeksagenda voor de komende vijf jaar. Dit artikel beschrijft de resultaten van twee vervolgsessies met mensen uit de overheid en het bedrijfsleven. De gesprekken maakten deel uit van de...
journal article 2009
document
Pullen, W.R. (author), van der Voordt, Theo (author)
Op 16 en 17 juni vindt de jaarlijkse European Facility Management Conference plaats in Amsterdam. Ter voorbereiding organiseert het Center for People and Buildings met steun van FMN een aantal ronde tafelgesprekken, op zoek naar input voor de onderzoeksagenda voor de komende vijf tot zeven jaar. Er tekent zich een gevarieerd palet aan...
journal article 2009
document
Pullen, W.R. (author), van der Voordt, Theo (author), Hanekamp, H (author)
One of the aims of EFMC 2009 is to develop a research agenda and action plan for Facility Management (FM) with a time horizon of at least five to seven years. In order to collect input for this agenda, the Delft Center for People and Buildings organised a number of round-table discussions with representatives of professional FM journals, FM...
conference paper 2009
document
Hartjes, A (author), Pullen, W.R. (author), van der Voordt, Theo (author), van Klingeren, N (author), de Bruyne, E. (author)
report 2008
document
Achterberg, J. (author), Dekker, K. (author), Pullen, W.R. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van een exploratieve studie over de relatie tussen de ontwikkeling van arbeidsproductiviteit in de verpleegzorg als gevolg van interventies in de de gebouwde omgeving.
report 2006
document
Pullen, W.R. (author), van der Voordt, Theo (author), van Meel, JJ (author), Vos, PGJC (author)
In dit paper wordt ingegaan op drie vragen die in het debat over de effecten van kantoorinnovatie (‘nieuwe werkomgevingen’) steeds weer naar voren komen:<br/>- Werkt het beter?<br/>- Werkt het prettiger?<br/>- Is het goedkoper?
conference paper 2001
document
Pullen, W.R. (author)
Fotogrammetrie is een geodetische techniek die zich bezig houdt met het verzamelen, verwerken en verstrekken van geometrische informatie. Het scala van toepassingen van de fotogrammetrische techniek blijkt zeer breed. Dit is zeker het geval wanneer we de moderne luchtopnametechnieken bij de fotogrammetrie rekenen. Voor de planning van het...
master thesis 1981
Searched for: author%3A%22Pullen%2C+W.R.%22
(1 - 17 of 17)