Searched for: author%3A%22Rutte%2C+R.J.%22
(1 - 9 of 9)
document
van der Weele, P.A. (author), Rutte, R.J. (author)
The village of Borssele was founded in 1616 in a polder of the same name on the island of Zuid-Beveland in the province of Zeeland. The driving force behind both the diking of the polder and the construction of the village during the Twelve Year Truce (1609-1621) in the young Dutch Republic was the mayor of the city of Goes, Cornelis Soetwater....
journal article 2021
document
van Mil, Y.B.C. (author), Rutte, R.J. (author)
Around the North Sea, how have port cities and cities in the hinterlands of port cities influenced one another in the past? What possible links are there between population trends in various urban areas and time periods? Is it possible to identify the origin of the urbanization patterns around the North Sea? To understand the current era of...
journal article 2021
document
Hein, C.M. (author), Rutte, R.J. (author), van Mil, Y.B.C. (author)
book chapter 2020
document
Rutte, R.J. (author)
Views of twelve cities in the Low Countries by the Flemish artist Antoon van den Wijngaerde (c. 1510-1571) have survived: Amsterdam, Brugge, Brussels, Damme, Dordrecht, Duinkerke, Gravelines, ’s-Hertogenbosch, Leuven, Mechelen, Sluis, and Utrecht. Van den Wijngaerde was known for his mastery of topographically accurate and beautiful depictions...
review 2020
document
Abrahamse, Jaap Evert (author), Rutte, R.J. (author)
From the 1960s, Dutch mass housing construction was for a while dominated by modernism. Housing developments shot up in double quick time – after the existing cultural landscape had first been totally erased. In both typology and architecture, planners and architects strove to avoid any sense of continuity between these new estates and their...
journal article 2020
document
Abrahamse, Jaap Evert (author), Rutte, R.J. (author)
Vanaf de jaren zestig werd de Nederlandse massawoningbouw gedomineerd door het modernisme. Woonwijken werden in korte tijd uit de grond gestampt, nadat het bestaande cultuurlandschap was uitgewist. In de woningtypologie en de architectuur werd gestreefd naar een beeld dat zo weinig mogelijk continuïteit vertoonde met historische voorbeelden:...
journal article 2020
document
Rutte, R.J. (author)
Views of twelve cities in the Low Countries by the Flemish artist Antoon van den Wijngaerde (c. 1510-1571) have survived: Amsterdam, Brugge, Brussels, Damme, Dordrecht, Duinkerke, Gravelines, ’s-Hertogenbosch, Leuven, Mechelen, Sluis, and Utrecht. Van den Wijngaerde was known for his mastery of topographically accurate and beautiful depictions...
review 2020
document
Rutte, R.J. (author)
book chapter 2010
document
Rutte, R.J. (author)
Dikwijls wordt Delft neergezet als een typisch Hollandse grachtenstad. Tegelijkertijd wordt graag gewezen op de uniciteit van Delft. Deze paradox vormt het uitgangspunt van de voordracht die ik op donderdagavond 11 november 2010 hield aan de hand van een reeks beeldprojecties met kaarten en plattegronden. Mijn gedachtegang was als volgt. Greep...
book chapter 2010
Searched for: author%3A%22Rutte%2C+R.J.%22
(1 - 9 of 9)