Searched for: author%3A%22Scharp%2C+J.C.%22
(1 - 3 of 3)
document
Scharp, J.C. (author)
Nota bevat een uiteenzetting over de bezwaren, die zich bij de bestaande peilschalen voordoen, ten einde nader te kunnen overwegen in hoeverre er aanleiding zou kunnen bestaan voor de Commissie om zich tot den Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat te wenden, ten einde op de wenschelijkheid van verbetering te wijzen. In het algemeen voldoen...
report 1944
document
Scharp, J.C. (author)
Bij de berekening van de te verwachten hoogste standen in het gebied van de benedenrivieren in verband met de verschillende plannen voor afsluitingen en indijkingen, doet zich de vraag voor in hoeverre vroegere waterstaatswerken in dit gebied de hoge vloedstanden hebben beinvloed. In het algemeen blijken de tot stand gekomen waterstaatswerken...
report 1944
document
Scharp, J.C. (author)
Hoofddocument: "Nota_over_de_bodemdaling_door_J.C._Scharp.pdf" Voor bijlagen zie: "Nota_over_de_bodemdaling_bijlagen.pdf" Hoofdstuk 1 Bij het vraagstuk der bodemdaling of bodemrijzing is het in de eerste plaats de vraag, of hierbij sprake is van een werkelijke daling of rijzing van den bodem ten opzichte van een vaste stand van het zeeniveau,...
report 1944