Searched for: author%3A%22Schukking%2C+W.H.P.%22
(1 - 7 of 7)
document
Schukking, W.H.P. (author)
report 1973
document
Schukking, W.H.P. (author)
Samenvattend rapport van alle twee- en drie dimensionale ontgrondingsonderzoeken uit de periode 1960-1970 bij het Waterloopkundig Laboratorium in opdracht van Rijkswaterstaat. De informatie uit de onderzoeken M648 en M863 zijn in deze rapporten samengevat, evenals de resultaten uit M847. (3 delen).
report 1972
document
Breusers, H.N.C. (author), Schukking, W.H.P. (author)
Onderzoek naar de stabilteit van loskorrelig bodemmateriaal (zand, grind) onder invloed van stroming. Ontwikkeling van stabiliteitsformuleringen op basis van de Shields vergelijking. Aandacht oor de verschillende gradaties van transport en de definitie van "begin van beweging".
report 1971
document
Schukking, W.H.P. (author)
report 1971
document
Schukking, W.H.P. (author)
In het verslag M 675-deel IV is het onderzoek beschreven naar de ontgrondingen benedenstrooms van het einde van de bodemverdediging, die tijdens de afsluiting van het Brouwershavense Gat in het zuidelijke sluitgat tengevolge van de ebstroom kunnen worden verwacht. Nadat dit onderzoek was afgesloten, deed zich de behoefte voelen ook de...
report 1970
document
Schukking, W.H.P. (author)
In het detailmodel van het zuidelijke sluitgat van het Brouwershavense Gat (M 675) is reeds enige jaren geleden een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een caissonsluiting en een geleidelijke sluiting van genoemd sluitgat, waarbij de konsekwenties ten aanzien van de bodemaantasting in de omgeving van het sluitgat een...
report 1970
document
Schukking, W.H.P. (author)
Vergelijkende analyse van de meetgegevens van Breusers en Spaargaren en de ontgrondingsformules van beiden.
report 1968
Searched for: author%3A%22Schukking%2C+W.H.P.%22
(1 - 7 of 7)