Searched for: author%3A%22Slomp%2C+R.%22
(1 - 9 of 9)
document
Van Vuren, S. (author), Versteeg, R. (author), Van Luijn, F. (author), Kroon, T. (author), Slomp, R. (author), Van Walsem, T. (author), Ruijgh, E. (author), De Waal, H. (author)
Het Deltamodel is een model(instrumentarium) dat gebruikt wordt bij de waterstaatkundige onderbouwing van beleidskeuzen voor de lange termijn. Binnen het Deltaprogramma wordt het Deltamodel ingezet voor beleidsvraagstukken op het gebied van waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. De focus ligt hierbij op het hoofdwatersysteem en de...
report 2013
document
Slomp, R. (author)
Franstalige versie: Le cadre législatif et organisationnel de la gestion du risque d’inondation aux Pays-Bas - http://resolver.tudelft.nl/uuid:87b38e7a-913e-45da-8408-87684e91c7c6 Zoals in de meeste landen, is de wetgeving voor de beheersing van overstromingsrisico’s en crisismanagement in Nederland tot stand gekomen na rampen. De Europese...
report 2012
document
Slomp, R. (author)
French version: Le cadre législatif et organisationnel de la gestion du risque d’inondation aux Pays-Bas - http://resolver.tudelft.nl/uuid:87b38e7a-913e-45da-8408-87684e91c7c6 As in most countries legislation for flood risk management and crisis management in the Netherlands was driven by disasters. European Directives increasingly influenceour...
report 2012
document
Slomp, R. (author)
Comme c’est le cas pour la plupart des législations des autres états européens, la législation néerlandaise relative à la gestion du risque d’inondation a été contingente des catastrophes; cette attitude du législateur est classique et concerne aussi d’autres types de risques. L’infl uence européenne sur cette législation grandit constamment,...
report 2012
document
Kolen, B. (author), Slomp, R. (author), Van Balen, W. (author), Terpstra, T. (author), Bottema, M. (author), Nieuwenhuis, S. (author)
Op 28 februari 2010, rond 2 uur in de ochtend, bereikte de storm Xynthia de westkust van Frankrijk. Op meerdere locaties bezweken de waterkeringen, met kustoverstromingen tot gevolg. Meer dan 50.000 hectare aan land overstroomde. In totaal vielen in Frankrijk 47 doden, de meesten door het water en een enkeling door de gevolgen van de storm....
report 2010
document
Kolen, B. (author), Slomp, R. (author), Van Balen, W. (author), Terpstra, T. (author), Bottema, M. (author), Nieuwenhuis, S. (author)
On the 28th of February 2010 at 2 a.m. the storm Xynthia hit the French Atlantic coast. The storm surge combined with the high tide and large waves caused flood defences to fail along the coastline from the Gironde (Bordeaux) to the Loire Estuary. A significant amount of land, (>50 000 ha) was consequently flooded and 47 people died as a result...
report 2010
document
Kolen, B. (author), Slomp, R. (author), Van Balen, W. (author), Terpstra, T. (author), Bottema, M. (author), Nieuwenhuis, S. (author)
Le 28 février 2010, vers 2 heures du matin, la tempête Xynthia atteint la côte occidentale de la France. A plusieurs endroits, les digues, dunes et d’autres ouvrages cédèrent, donnant lieu à des inondations du littoral. Plus de 50.000 hectares de terres furent inondées. Au total, la France compta 47 morts suite à la tempête, la plupart d’entre...
report 2010
document
Slomp, R. (author)
Memo met samenvatting van de effecten van stormvloed, dijkdoorbraken en overstromingen in Frankrijk door de storm Xynthia op 28 februari 2010. Overzicht schade, slachtoffers, staat van onderhoud waterkeringen en politieke implicaties. In Bijlage korte beschrijving effect Xynthia in Nederland
report 2010
document
Slomp, R. (author), Ytsma, D. (author), Westphal, R. (author)
In de IJsseldelta worden de waterstanden bepaald door de afvoer van de IJssel, het meerpeil op het IJsselmeer en windinvloeden. Daarnaast leidt de vernauwing van de IJssel tussen Kampen en IJsselmuiden tot opstuwing van de rivierafvoer. Door klimaatveranderingen wordt op termijn hogere rivierafvoeren verwacht. Eveneens zal door...
report 2002
Searched for: author%3A%22Slomp%2C+R.%22
(1 - 9 of 9)