Searched for: author%3A%22Smit%2C+M.J.%22
(1 - 9 of 9)
document
Leclercq, E.M. (author), Smit, M.J. (author)
In Circular Communities, pioneering, collectively supported initiatives that are aimed at closing resource cycles at neighbourhood level take a central position. They are all examples of initiatives that contribute to the transition to a circular economy. For the analysis of these different circular initiatives, the researchers – urban designer...
book 2023
document
Leclercq, E.M. (author), Smit, M.J. (author)
De circulaire transitie wordt vaak gepresenteerd als uitsluitend een technologische opgave, maar deze raakt tegelijkertijd aan sociale, organisatorische en institutionele vraagstukken, die veel vragen oproepen over ontwerpprocessen, benodigde kennis en kunde, verantwoordelijkheid en taakverdeling. Het sluiten van de verschillende...
report 2021
document
de Smit, M.J. (author)
A method is developed to evaluate Sheet Moulding Compound shrinkage properties and mechanical properties from mouldings of material without glass fibre reinforcement. This literature study describes issues that were important for this development. Sheet Moulding Compounds (SMC) are sheets of paste compounded with randomly oriented discontinuous...
student report 2000
document
de Smit, M.J. (author)
This report describes the development of a method to evaluate Sheet Moulding Compound (SMC) shrinkage and mechanical properties from mouldings of material without the glass fibre reinforcement (paste). A test method for evaluation of SMC-properties from paste plates without glass fibres makes it possible to optimise an SMC-formulation faster and...
student report 2000
document
Visser, P.J. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author)
Beschrijving van de meetopstelling en de meetresultaten van het zwin 1994 experiment alsmede de inhoud van het Zwin 1994 archief.
report 1996
document
Bakker, W.T. (author), Van der Graaff, J. (author), Kraak, A. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In deze rapportage wordt een samenvatting van de achtergronden, de voorbereiding en het verloop van de beide proeven gegeven. Aan de successen die zijn behaald en de lessen die zijn geleerd, wordt aandacht besteed. De proeven vormen een onderdeel van het onderzoek naar dijkdoorbraakprocessen dat in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde...
report 1996
document
Bakker, W.T. (author), Van de Graaff, J. (author), Kraak, A.W. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
Op 6 en 7 oktober 1994 hebben twee grootschalige damdoorbraakexperimenten plaatsgevonden in Het Zwin in Zee uwsch-Vlaanderen. Vooral het eerste experiment op 6 oktober heeft veel publicitaire aandacht getrokkcn. Op het beslissende ogenblik, het begin van de proef rondom het tijdstip van hoogwater, verliep deze proef niet volgens verwachting. Het...
report 1996
document
Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author)
DEEL 1: THEORETISCH VOORONDERZOEK In oktober 1994 zal in het natuurgebied het Zwin een experiment worden uitgevoerd, waarin de stroomgatontwikkeling in een dijk zal worden onderzocht. Doel van het project is een verificatie van de geometrie van het stroomgat (de bres) tijdens de eerste fasen van bresgroei zo dicht mogelijk bij schaal één- op-één...
master thesis 1995
image
Smit, M.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
technical drawing 1938
Searched for: author%3A%22Smit%2C+M.J.%22
(1 - 9 of 9)