Searched for: author%3A%22Sprangers%2C+J.T.C.M.%22
(1 - 9 of 9)
document
Sprangers, J.T.C.M. (author)
The high erosion resistance of grass swards on c1ay dykes seems to be largely determined by the amount of roots and the root system architecture. Following on previous studies on river dykes which revealed high root densities and erosion resistance in unfertilised pastures and hay-meadows, we experimentally investigated the influence of...
report 1999
document
Verheij, H.J. (author), Kruse, G.A.M. (author), Niemeijer, J.H. (author), Sprangers, J.T.C.M. (author)
De doelstelling van dit rapport is daarom: Duidelijkheid verstrekken over de erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding onder hydraulische belasting, aanbevelingen doen voor het maken van de afweging tussen grasland of een harde dijkbekleding, het efficiƫnt beheren van een grasbekleding, voor het toetsen van een bestaande grasbekleding...
report 1998
document
Sprangers, J.T.C.M. (author), Raemakers, I.P. (author)
Voortzetting van een experiment met ex&ensief graslandbeheer op zeedijen. Na het stopzettenvan bemesting in combinatie met een verminderde begrazingsdruk of hooibeheer in een aantal proefvakken op zeedijken, zijn de effekten bestudeerd op soortensamenstelling, en de zode- en worteldichtheid van het grasland. Met behulp van een erosiecentrifuge...
report 1998
document
Verheij, H.J. (author), Kruse, G.A.M. (author), Niemeijer, J.H. (author), Sprangers, J.T.C.M. (author), De Smidt, J.T. (author), Wondergem, P.J.M. (author)
Old dikes are usually still constructed entirely from clay and since 1953 many much heavier dikes have been made from a core of sand with a covering. This construction puts heavier requirements on the covering, as it also does for grassland on a clay layer. These and other developments have led to the need for more insight into the strength of...
report 1997
document
Frissel, J.Y. (author), Sprangers, J.T.C.M. (author)
Tot circa twintig jaar geleden werd er alles aan gedaan om begroeiing van "harde" dijkbekledingen tegen te gaan. Daar is nu verandering in gekomen. Tegenwoordig wordt natuurvriendelijkheid, en daarmee de mogelijke begroeibaarheid van "harde" dijkbekledingen, meegenomen als criterium voor aanleg en onderhoud van waterkeringen. Er is nog weinig...
report 1997
document
Van der Maas, P. (author), Muijs, J. (author), Sprangers, J.T.C.M. (author), Visser, C.A. (author)
Bij zeer veel zeedijken in Sleeswijk-Holstein en op Jutland breken de golven tijdens de maatgevende stormvloeden op grasmatten. Deze groene zeedijken blijken voldoende veilig te zijn. De aanleg wordt gekarakteriseerd door o.a. flauwe buitentaluds en een gedeeltelijke bezoding met zoute kwelderzoden. Bij een voldoende brede kwelder is een harde...
report 1997
document
Verheij, H.J. (author), Kruse, G.A. (author), Niemeyer, J.H. (author), Sprangers, J.T.C.M. (author)
report 1997
document
Sprangers, J.T.C.M. (author)
Na het stoppen van bemesting in cooiJinatie met een verminderde begrazingsdruk of hooibeheer in een aantal proefvakken op zeedi jken, zi jn gedurende 4 jaar de effecten bestudeerd op soortensamenstelling, zode- en worteldichtheid van het grasland. Ook zijn het verloop van de worteldichtheid gedurende het seizoen en de ruimtel ijke heterogeniteit...
report 1996
document
Sprangers, J.T.C.M. (author)
Vooruitlopend op een uitgebreid onderzoek naar de relatie tussen vegetatiekwaliteit en erosiebestendigheid van kleitaluds op zeedijken, is een verkennende studie verricht naar botanische samenstelling, standplaatsfactoren en beheer van zeedijkgraslandenin Nederland. Ter bescherming van de onderliggende kleilaag zijn het binnen- en gedeeltelijk...
report 1989
Searched for: author%3A%22Sprangers%2C+J.T.C.M.%22
(1 - 9 of 9)