Searched for: author%3A%22Steendam%2C+G.J.%22
(1 - 6 of 6)
document
Van der Meer, J.W. (author), Van Hovern, A. (author), Paulissen, M. (author), Steendam, G.J. (author), Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Kruse, G. (author)
Dit rapport is voortgekomen uit de resultaten van een vier jaar durend destructief onderzoek naar de erosiebestendigheid van binnentaluds onder golfoverslagbelasting. Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd met de golfoverslagsimulator. In het onderzoek is kennis ontwikkeld over de wijze waarop golfoverslag de grasbekleding van een binnentalud...
report 2012
document
Steendam, G.J. (author), Hoffmans, G. (author), Bakker, J. (author), Van der Meer, J.W. (author), Frissel, J. (author), Paulissen, M. (author), Verheij, H.J. (author)
Overview of overtopping with focus on river dikes. Realtin with sod density.
report 2012
document
Van der Meer, J.W. (author), Hardeman, B. (author), Steendam, G.J. (author), Schüttrumpf, H. (author), Verheij, H.J. (author)
Wave overtopping discharges at coastal structures are well described in the EurOtop Manual (2007), including the distribution of overtopping wave volumes. Each volume that overtops a dike or levee will have a certain flow velocity and depth record in time, often given by the maximum velocity and flow depth. This paper describes some further...
conference paper 2011
document
Wouters, J. (author), Steendam, G.J. (author), Van der Meer, J.W. (author)
Voor het toetsen van een dijkbekleding bestaande uit Noorse steen is nog geen bevredigende toetsmethode voorhanden, vooral omdat de bestaande methode erg conservatief is. De toetsmethode gaat namelijk uit van los gestorte breuksteen, wat een Noorse zetting beslist niet is. Uitgangspunt in dit rapport is een benadering vanuit de "breuksteenkennis...
report 2006
document
Van der Meer, J.W. (author), Steendam, G.J. (author)
Noorse steenbekledingen bestaan al heel lang, vanaf begin 1800. De ervaring met de huidige Noorse steen is erg goed. In de laatste 50 jaar is er nauwelijks tot geen schade ontstaan. Aanvullend op een voorgestelde aangescherpte toetsmethodiek voor Noorse steen, is het zinnig na te gaan wat bewezen sterkte voor Noorse steen zou kunnen betekenen....
report 2006
document
Steendam, G.J. (author), Van der Meer, J. (author), Verhaeghe, H. (author), Besley, P. (author), Franco, L. (author), Van Gent, M.R.A. (author)
One of the main objectives within the EU-project CLASH (www.clash-eu.org) was to create a generic prediction method for wave overtopping at coastal structures by means of the Neural Network technique. An extensive and homogeneous database on wave overtopping was set up within CLASH, mainly with the aim to be used for the training process of the...
report 2004
Searched for: author%3A%22Steendam%2C+G.J.%22
(1 - 6 of 6)