Searched for: author%3A%22Steetzel%2C+H.J.%22
(41 - 44 of 44)

Pages

document
Steetzel, H.J. (author)
Bij de zuidwestkust van Walcheren ligt de getijgeul pal onder de kust. Naar aanleiding van problemen welke zich in deze situatie voordoen bij strikte toepassing van de "Leidraad voor de beoordeling van duinen als waterkering" heeft in Werkgroep 5 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-5) overleg plaatsgevonden over de...
report 1987
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van het onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van Werkgroep C van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-C) modelonderzoek uitgevoerd naar de tijdens stormvloed te verwachten ontgronding voor een duinvoetverdediging en het effect van duinafslag van boven de verdediging op deze...
report 1987
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1986
document
Vellinga, P. (author), Steetzel, H.J. (author)
Dit rekenmodel, dat een onderdeel vormt van de "Leidraad voor de beoordeling van duinen als waterkering", is echter alleen toegestaan voor betrekkelijk rechte kusten met een onverdedigd duin. Voor kustvakken met een sterke kromming, zoals bij de koppen van eilanden, en/of een onderbreking van het strand- of duinprofiel, moet rekening worden...
report 1985
Searched for: author%3A%22Steetzel%2C+H.J.%22
(41 - 44 of 44)

Pages