Searched for: author%3A%22Steijn%2C+R.%22
(1 - 1 of 1)
document
Steijn, R. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een eerste evaluatie van zes vooroeversuppleties, namelijk die van Callantsoog-2001, Molengat -2003, De Koog- 2002,Vlieland-2002, Terschelling-1993 en Ameland-1998. De evaluatie betrof het analyseren van de beschikbare dieptegegevens en het op basis daarvan vaststellen van de belangrijkste effecten van de...
report 2005