Searched for: author%3A%22Stijnen%2C+J.W.%22
(1 - 5 of 5)
document
Stijnen, J.W. (author), Botterhuis, T. (author)
In het kader van het Deltaprogramma is de landelijke samenhang onderzocht van een aantal grote rivierkundige ingrepen (retentie, dijkverleggingen / nevengeulen, faalkans Maeslantkering) en doorgerekend via een vereenvoudigde aanpak. Hierbij ging het om de belangrijkste (rivierkundige) maatregelen van de deelprogrammaÂ’s Rijnmond-Drechtsteden en...
report 2014
document
Tsimopoulou, V. (author), Vrijling, J.K. (author), Kok, M. (author), Jonkman, S.N. (author), Stijnen, J.W. (author)
Recent experience of large-scale water disasters such as Hurricane Katrina in 2005 and the Great Eastern Japan Earthquake and Tsunami in 2011 has reminded mankind that disasters cannot be ruledout. Unprecedented low-probability events can happen even in the most well monitored areas, causing major social-economic disruption. Failing to prepare...
conference paper 2013
document
Tsimopoulou, V. (author), Kanning, W. (author), Stijnen, J.W. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
This poster presents the framework of a decision support model for time-dependent investments in structural flood risk mitigation measures.
journal article 2011
document
Stijnen, J.W. (author), Wouters, C.A.H. (author), Calle, E.O.F. (author), Knoeff, H. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
Het hoofddoel van het project is om te onderzoeken hoe dijken die volgens de huidige leidraden en richtlijnen zijn ontworpen zich verhouden tot het model PC-Ring. Deze verhouding wordt zichtbaar gemaakt door de faalkansen te vergelijken met de ontwerpnorm. De faalkansen worden met PC-Ring berekend. Tevens wordt de verhouding zichtbaar tussen de...
report 2006
document
Stijnen, J.W. (author)
doctoral thesis 2002
Searched for: author%3A%22Stijnen%2C+J.W.%22
(1 - 5 of 5)