Searched for: author%3A%22Stolk%2C+A.%22
(1 - 4 of 4)
document
Stolk, A. (author)
De vraag is welke morfodynamische processen relevant zijn voor het sedimenttransport, zowel onder storm als onder rustig weer kondities. Hierbij is van belang in hoeverre deze processen zich afspelen binnen de aktieve zone, hoeveel sediment er verplaatst wordt en hoe groot de sedimentuitwisseling is tussen de aktieve zone en het laagdynamische...
report 1991
document
Dillingh, D. (author), Stolk, A. (author)
This report about the Dutch coast was written in the context of the experimental phase of the programme CORINE of the Commission of the European Communities. The programme CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) is a programme for the gathering, coordinating and ensuring of the environment and natural sources in the Community....
report 1989
document
Stolk, A. (author)
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het zandsysteem van de Nederlandse kust. Het doel van deze beschrijving is om beknopt de bestaande kennis over de vorm, de processen en de ontwikkelingen van de Nederlandse kust, inclusief de invloed van het menselijk handelen, weer te geven. Voor deze beschrijving is gebruik gemaakt van de ...
report 1989
document
Stive, M.J.F. (author), Kollen, J. (author), Wind, H.G. (author), Stolk, A. (author), Wiersma, J. (author), Zitman, T.J. (author), Reinalda, R. (author)
Hoofdstuk 1. Inleiding Naast een algemene inleiding op het projekt Kustgenese en de werkwijze binnen het projekt zijn hierin een samenvatting en de konklusies opgenomen. Hoofdstuk 2. Waargenomen kustontwikkelingen De waargenomen ontwikkeling en vorming van de kust worden hier beschreven onderscheiden naar de tijdsperioden beschouwd door de drie...
report 1987
Searched for: author%3A%22Stolk%2C+A.%22
(1 - 4 of 4)