Searched for: author:"Stouten, P."
(1 - 5 of 5)
document
Stouten, P. (author)
Stedelijke vernieuwing als ontwerpstrategie heeft de afgelopen jaren tot plannen geleid waarbij de relatie van de desbetreffende locatie met de stad als geheel een belangrijk thema vormt. In deze publikatie worden een aantal plantypen behandeld die na jaren van experimenteren zijn gerealiseerd of nog in uitvoering zijn. Bij de totstandkoming van...
book 1996
document
Stouten, P. (author)
Urban renewal in transition consists revised and enlarged version of two papers. The first paper 'urban renewal and restructuring: between economie and social renewal' had been presented at the conference 'Labour on the move and transitions in the building process', organlzed by the Bartlett School of Architecture and Planning (University...
book 1995
document
Van der Flier, K. (author), Stouten, P. (author)
De naoorlogse wijken en daarmee bedoelen we in deze rapportage de wijken die gebouwd zijn in de periode 1945-1975, (1) staan sinds het begin van de jaren tachtig in de belangstelling. Vooral woningcorporaties brachten een toename van verhuur- en exploitatieproblemen in complexen die ze in deze wijken beheren in de publiciteit.
book 1992
document
Van den Ham, C. (author), Stouten, P. (author)
Nieuwe randvoorwaarden voor de stadsvernieuwing zijn stagnatie bij de verwerving van panden in het bezit van eigenaar-bewoners, en een hoge werkloosheid onder de bewoners van de stadsvernieuwingsgebieden. In 'Eigenaar-bewoners in Bloemhof' zijn deze randvoorwaarden nauw met elkaar verbonden. Deze publicatie bevat de resultaten van een onderzoek...
book 1988
document
Drewe, P. (author), Van den Ham, C. (author), Rosemann, J. (author), Stouten, P. (author)
book 1987
Searched for: author:"Stouten, P."
(1 - 5 of 5)