Searched for: author%3A%22Stoutjesdijk%2C+T.%22
(1 - 4 of 4)
document
Van Riemsdijk Eldik, J. (author), Hofmann, H.J. (author), Stoutjesdijk, T. (author)
In dit verslag wordt ingegaan op de grondmechanische aspecten welke een rol kunnen spelen bij het dimensioneren van alternatieve dijkbekledingen (blokkenmatten, schanskorven, zandzakken). Aan twee aspecten wordt aandacht besteed. Ten eerste wordt bekeken of er voldoende kennis is om voor de diverse systemen na te kunnen gaan onder welke...
report 1994
document
Stoutjesdijk, T. (author), Den Adel, H. (author), Van Twillert, J.A. (author)
In het lopende onderzoek aan open taludbekledingen (TAW-A2) is in de plannen opgenomen, dat het PC-programma STEENZET/1+ zodanig wordt aangepast dat er met onregelmatige golven gerekend kan worden. In prindpe is de rekenprocedure hetzelfde als voor regelmatige golven. Er is echter een fundamenteel verschil tussen regelmatige en onregelmatige...
report 1993
document
Stoutjesdijk, T. (author), Bezuijen, A. (author), Lubking, P. (author)
Dit rapport doet verslag van een bureaustudie naar het optreden van bijzondere belastingen op steenzettingen. Als bijzondere belastingen zijn aangemerkt: ijsbelasting, aanvaring door schepen, recreatie en vandalisme. De bestaande kennis over deze onderwerpen is verzameld en er is een beperkte inventarisatie van de opgetreden schadegevallen...
report 1991
document
Stoutjesdijk, T. (author), Bezuijen, A. (author), Lubking, P. (author)
Dit rapport behandelt de verandering van fysische eigenschappen van een constructie van gezette steen in de tijd. Met name wordt gekeken naar de inzanding van filter en spleten tussen de blokken en verwering van mijnsteen. Verslag wordt uitgebracht van monsternames. Bestaande doorlatendheidsrelaties worden getoetst aan de resultaten van metingen...
report 1991
Searched for: author%3A%22Stoutjesdijk%2C+T.%22
(1 - 4 of 4)