Searched for: author%3A%22Stroband%2C+H.J.%22
(1 - 5 of 5)
document
Verspuy, C. (author), Stroband, H.J. (author)
Harmonische methode voor het berekenen van getijden in benedenrivieren en ondiep water.
lecture notes 1975
document
Stroband, H.J. (author)
I n h o u d : §1 Theoretische grondslagen van de numerieke methode; dikte watervoerend pakket in het dijkslichaam constant. §2 De berekening van de waterbeweging in een dijkslichaam volgens de in § 1 beschreven methode, §3 De numerieke methode met variabele dikte van het watervoerend pakket. §4 De stabiliteit van het rekenproces §5 Vergelijking...
report 1963
document
Stroband, H.J. (author)
Een grafische methode voor het berekenen van de stroomsnelheden in een sluitgat van een diep kort doodlopend kanaal bij gegeven verticale getijkromme aan de buitenzijde van het sluitgat.
report 1963
document
Stroband, H.J. (author)
Een grafische methode voor het berekenen van de stroomsnelheden in een sluitgat van een diep kort doodlopend kanaal bij gegeven verticale getijkromme aan de buitenzijde van het sluitgat, vereenvoudigde berekening voor het M2 getij.
report 1963
document
Stroband, H.J. (author)
Bij de bestudering van de modeluitkomsten 1948 valt het op, dat de maximum superstormvloedshoogte te Mond der Donge aanzienlijk hoger ligt dan de maximum superstormvloedshoogte te Lith. Deze maximum standen waren respectievelijk voor Mond der Donge 4,45 NAP en voor Lith 3,74 NAP. Uit de berekeningen van M0+M2+M4+M6 volgt een overeenkomstig...
report 1950
Searched for: author%3A%22Stroband%2C+H.J.%22
(1 - 5 of 5)