Searched for: author%3A%22Stronkhorst%2C+J.%22
(1 - 6 of 6)
document
van der Werf, J. (author), de Vet, P.L.M. (author), Boersema, M. P. (author), Bouma, T.J. (author), Nolte, A. J. (author), Schrijvershof, R. A. (author), Soissons, L. M. (author), Stronkhorst, J. (author), van Zanten, E. (author), Ysebaert, T. (author)
The Eastern Scheldt, a tidal basin in the southwest of The Netherlands, underwent large physical and ecological changes due to a system-wide human interference. The construction of a storm surge barrier at the seaward side and closure of the upstream branches in the 1980s resulted in intertidal flat erosion. This has far reaching consequences...
journal article 2019
document
Huisman, B.J.A. (author), Wang, Z.B. (author), De Ronde, J.G. (author), Stronkhorst, J. (author), Sprengers, C.J. (author)
Coastal zone managers in the Netherlands require new dedicated tools for the assessment of the long-term impacts of coastal maintenance policies. The policies need to be evaluated on the impacts on multiple coastal functions in order to be able to optimize the performance of such strategies. This paper provides the technical backgrounds of such...
conference paper 2013
document
Stronkhorst, J. (author), Bruens, A. (author)
Voorliggend rapport doet verslag van een studie die Deltares, op verzoek van het Ministerie I&M en het Deltaprogramma Kust, heeft uitgevoerd naar de bijdrage van het programma Kustlijnzorg aan het duurzaam handhaven (of vergroten) van de sterkte van duinwaterkeringen op de middellange en lange termijn. Hiertoe wordt een antwoord gezocht op de...
report 2012
document
Stronkhorst, J. (author), Van Rijn, L. (author), De Vroeg, H. (author)
Dit rapport presenteert technisch-inhoudelijke inzichten over het natuurlijke kustsysteem ten behoeve van keuzes over grootschalige en duurzame verbreding van de Nederlandse kust. Het is een voorverkenning over het creeren van een nieuwe, brede kuststrook als fysieke basislaag; er zal niet expliciet worden ingegaan op de inrichting van het extra...
report 2010
document
Stronkhorst, J. (author), Schipper, C.A. (author), Honkoop, J. (author), Van Essen, K. (author)
Baggerspecie is geen primaire bron van verontreiniging. Het gaat om materiaal dat vervuild is geraakt door emissies vanuit de scheepvaart, industriƫle lozingen, atmosferische depositie enzovoorts. Maatregelen die deze primaire bronnen aanpakken zijn uiteraard het meest effectieve middel om de verontreiniging tegen te gaan. Gegeven de...
report 2001
document
Yland, E.M.L. (author), Sonneveldt, H.L.A. (author), Stronkhorst, J. (author)
De vergunningsverlening voor het verspreiden van zoute baggerspecie in de Nederlandse getijdenwateren vindt sinds de jaren tachtig een beoordeling plaats op basis van chemische analyses. Sinds het uitkomen van de Evaluatie nota water in 1993 wordt baggerspecie getoetst aan de gehaltetoets voor zware metalen, organochloor-bestrijdingsmiddelen,...
report 2000
Searched for: author%3A%22Stronkhorst%2C+J.%22
(1 - 6 of 6)