Searched for: author%3A%22Stuip%2C+J.%22
(1 - 12 of 12)
document
Stuip, J. (author), Kok, H.H. (author), Jorissen, R.E. (author), Willems, P.J.J. (author), Mouw, K.A.G. (author), Wijbenga, J.H.A. (author), de Groot, M.B. (author), Schepers, J.D. (author), van der Hoek, A.W. (author), de Haan, W.A. (author), Plate, F. (author)
Door de CUR en TAW georganiseerd symposium naar aanleiding van het rivierhoogwater van 1995 en de maatregelen die toen getroffen zijn, alsmede het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet op de Waterkering. Onderdelen zijn: "WAS HET HOOGWATER HOOG?" - VOORLOPIGE ANALYSE HOOGWATERPERIODE JANUARI-FEBRUARI 1995 - HOOGWATER IN WATERSCHAP ROER EN...
report 1995
document
Leemhuis-Stout, J.M. (author), Agema, J.F. (author), Pilarczyk, K.W. (author), Verheij, H.J. (author), De Quelerij, L. (author), Ebbens, E.H. (author), De Groot, M.B. (author), Stuip, J. (author), Vandenbossche, D. (author), Termaat, R.J. (author)
Bundel van artikelen over het gebruik van beton en betonblokken op dijken: Nederland is nooit af; State of the art, ontwikkelingen; Zetwerk van beton-elementen; Belasting en stabiliteit van bekledingen; funderingsgrondslag en filterconstructie bij oever- en dijkbekledingen; Teen- en overgangconstructies; Blokkenmatten; Betonnen plaatbekledingen;...
report 1986
document
Stuip, J. (author)
lecture notes 1986
document
Agema, J.F. (author), Stuip, J. (author), Küppers, J.A.G. (author), Tiemersma, J.J. (author), Ferguson, A. (author)
Dit rapport is een samenvatting van het GRIMAR-onderzoek dat door de vakgroepen Waterbouwkunde en Planologie, Ontwerpen en Organisatie van de faculteit der Civiele Techniek van de TU te Delft werd verricht in opdracht van de Researchvereniging Grindwinningsbedrijf.<br/>Het GRIMAR-onderzoek bevat een drietal studies:<br/>- Maas-Rijnverbinding:<br...
report 1986
document
Agema, J.F. (author), Ferguson, A. (author), Stuip, J. (author), Tiemersma, J.J. (author)
In het voorliggende rapport is allereerst een inventarisatie gemaakt van studies, geïnitiëerd en uitgevoerd door diverse instanties, organisaties en/of belanghebbenden naar een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De kern van het rapport is een tracé-onderzoek. Met behulp van een multicriteria-analyse werd eerst een tracébepaling uitgevoerd....
book 1985
document
Stuip, J. (author), Risseeuw, P. (author), Konter, J. (author), De Jager, W.F.J. (author), Stuijt, L.C.P.M. (author), Nederlof, C.D. (author)
Syllabus van een Studiedag van NGO: Ontwerpfilosofie -- reinforcing fabrics under embankments of soft sub-soils - a calculation method -- voorlopige richlijnen, eisen en keuringsmethoden voor de toepassing van geotextielen onder steenfunderingen -- ontwerpmethoden waterdoorlatende bodemverdedigingsconstructies -- ontwerpen met verticale drainage...
report 1985
document
Agema, J.F. (author), Stuip, J. (author), Vrijling, J.K. (author), Verkerk, H. (author), Estourgie, A.L.P. (author), Verbeek, G. (author), Struik, P. (author), Altink, H. (author), Wiggerts, H. (author)
Overzicht van waterbouwkundige innovaties, uitgegeven naar aanleiding van het emiritaat van prof. J.F. Agema. 1. Vrijling, J.K., Het totaal overziende; 2. Verkerk, H., Afsluiting Zuiderzee; 3. Agema, J.F., Dijkherstel oostelijk Zuid-Beveland; 4. Estourgie, A.L.P., Aanleg nieuwe havenmond Hoek van Holland; 5. Verbeek, G., Bijzonder materieel bij...
book 1984
document
Paape, A. (author), Stuip, J. (author), Venis, W.A. (author)
book 1980
document
Paape, A. (author), Stuip, J. (author), Venis, W.A. (author)
book 1980
document
Stuip, J. (author)
In deze cursusbijdrage wordt aangegeven hoe, op grond van enkele recente ervaringen, met grote waterbouwkundige werken het realisatieproces bij voorkeur kan verlopen. De diverse fasen in het realisatie proces worden kort toegelicht. Bij de behandeling van de vormgevende fase wordt de invloed van o.a. de persistentie van belastingen en sterkte en...
report 1980
document
Stuip, J. (author)
lecture notes 1980
document
Stuip, J. (author)
report 1976
Searched for: author%3A%22Stuip%2C+J.%22
(1 - 12 of 12)