Searched for: author%3A%22Taale%2C+H.%22
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Immers, L.H. (author), Schuurman, H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), van Katwijk, R. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Yuan, Y. (author)
report 2015
document
Kiel, J. (author), Muizer, A. (author), Taale, H. (author)
Voor het beoordelen van maatregelen en het samenstellen van maatregelpakketten met een focus op benutting, zijn diverse methoden en tools beschikbaar. Deze methoden zijn vooral werkwijzen of stappenplannen om op regionaal niveau te komen tot, door alle betrokken partijen gedragen, pakketten van benuttingsmaatregelen. Deze methoden kennen allen...
conference paper 2015
document
Calvert, S.C. (author), Snelder, M. (author), Taale, H. (author), Van Wageningen-Kessels, F.L.M. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
In this contribution a model-based analysis of the application of bounded acceleration in traffic flow is considered as a cause for the capacity drop. This is performed in a Lagrangian formulation of the kinematic wave model with general vehicle specific characteristics. Unconstrained overtaking is presumed, which allows a demonstration to be...
conference paper 2015
document
Taale, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Legius, P. (author)
For some on-ramps, which cause congestion on the motorway, it is not possible to install a ramp metering system for geometric or other reasons. But sometimes it is possible to meter traffic with the traffic lights of nearby intersections in such a way that the situation on the motorway improves and on the urban network the situation does not get...
journal article 2015
document
Immers, L.H. (author), Schuurman, H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), van Katwijk, R. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Yuan, Y. (author)
2013 was nog het jaar van minder files en minder reistijdverlies, wat weer ten dele samenhing met ‘minder economie’. Maar voor 2014 was een kleine kentering voorzien: er werd weer meer verkeer en ook meer congestie opde Nederlandse wegen verwacht. In hoeverre is die voorspelling uitgekomen? En hoe staat het eigenlijk met de verkeersveiligheid en...
report 2015
document
Immers, B. (author), Taale, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Wilmink, I. (author), Van Katwijk, R. (author), Knoop, V.L. (author), Schuurman, H. (author)
journal article 2014
document
Immers, B. (author), Taale, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
Na een lange periode gekenmerkt door suburbanisatie staat de stad weer volop in de belangstelling. Het inwonertal neemt weer toe en vooral jongeren vestigen zich in de stad. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de stedelijke mobiliteit. Welke rol moet en kan stedelijk verkeersmanagement spelen bij het faciliteren van de vraag naar...
conference paper 2014
document
Taale, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Legius, P. (author)
Lecture presented at 42nd European Transport Conference, Frankfurt, Germany, 1-10-2014.
lecture notes 2014
document
Taale, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Legius, P. (author)
conference paper 2014
document
Klunder, G.A. (author), Taale, H. (author), Kester, L. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
This paper introduces a topic which is of growing interest in the traffic control and management community, namely the relation between traffic data quality and the efficiency of traffic management. After some explanatory background and state of the art, it will become clear that no standard approach is available for traffic engineers to...
conference paper 2014
document
Calvert, S.C. (author), Taale, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
In this contribution the Core Probability Framework (CPF) is introduced with the application of the Discrete-Element Core Probability Model (DE-CPM) as a new DNL for dynamic macroscopic modelling of stochastic traffic flow. The model is demonstrated for validation in a test case and for computational efficiency on two simple networks. The CPF...
conference paper 2014
document
Calvert, S.C. (author), Taale, H. (author)
Dit artikel gaat in op de noodzaak van Probabilistisch Modelleren voor Tactische en Operationele Analyses. Het artikel laat aan de hand van literatuur en een case study naar DRIP’s de risico’s van het negeren van variaties in het verkeer bij de verkeersmodellering zien.
journal article 2014
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Immers, L.H. (author), Van Katwijk, R. (author), Knoop, V.L. (author), Schuurman, H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author)
report 2014
document
Klunder, G. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Kester, L. (author), Taale, H. (author)
Heb je het met iemand over verkeersdata, dan valt – naast de zo populaire kreet ‘big data’ – bijna altijd de term datafusie. In veel gevallen is het echter helemaal niet zo duidelijk wat daar nu precies mee wordt bedoeld en waarom het zinvol zou zijn. In deze tutorial daarom een korte introductie. We gaan daarbij vooral in op de kwaliteit van...
journal article 2013
document
Klunder, G.A. (author), Taale, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
There is a growing interest in the traffic community about the relation between traffic data quality and the efficiency of traffic management. Data collection is expensive and if the same level of traffic performance can be reached with less data or if traffic management becomes more efficient with better data, then that is interesting for a lot...
conference paper 2013
document
Taale, H. (author), Immers, B. (author), Wilmink, I. (author)
Het is van belang om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van dit proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een (wegen)netwerk. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te krijgen is een vergelijking met...
conference paper 2013
document
Klunder, G.A. (author), Stelwagen, U. (author), Taale, H. (author)
This paper presents a macro emission module for macroscopic traffic models to be used for assessment of ITS and traffic management. It especially focuses on emission estimates for different intersection types. It provides emission values for CO, CO2, HC, NOx, and PM10. It is applied and validated for a macroscopic traffic model developed by the...
conference paper 2013
document
Calvert, S.C. (author), Taale, H. (author)
Verkeersmodellen spelen een belangrijke rol als nuttige instrumenten bij plan- en evaluatiestudies en het begeleiden van processen rondom onbekende of onzekere verkeerssituaties. Recentelijke ontwikkelingen in verkeersmodellering zijn gaande op het gebied van het modelleren van variatie in verkeersomstandigheden. Dergelijke modellen worden vaak...
conference paper 2012
document
Klunder, G.A. (author), Taale, H. (author)
conference paper 2012
document
Goede, M. (author), Wilmink, I. (author), Van der Horst, R. (author), Taale, H. (author)
Er komen steeds meer verkeersmanagementmaatregelen op en langs de weg, en in het voertuig, en deze maatregelen worden steeds dynamischer. De weggebruiker krijgt daarmee nogal wat informatie te verstouwen. Deze bijdrage behandelt hoe bij het ontwerp van verkeersmanagementmaatregelen, rekening gehouden kan worden met de cognitiefpsychologische...
conference paper 2012
Searched for: author%3A%22Taale%2C+H.%22
(1 - 20 of 29)

Pages