Searched for: author%3A%22Taale%2C+H.%22
(21 - 38 of 38)

Pages

document
Klunder, G. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Kester, L. (author), Taale, H. (author)
Heb je het met iemand over verkeersdata, dan valt – naast de zo populaire kreet ‘big data’ – bijna altijd de term datafusie. In veel gevallen is het echter helemaal niet zo duidelijk wat daar nu precies mee wordt bedoeld en waarom het zinvol zou zijn. In deze tutorial daarom een korte introductie. We gaan daarbij vooral in op de kwaliteit van...
journal article 2013
document
Klunder, G.A. (author), Taale, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
There is a growing interest in the traffic community about the relation between traffic data quality and the efficiency of traffic management. Data collection is expensive and if the same level of traffic performance can be reached with less data or if traffic management becomes more efficient with better data, then that is interesting for a lot...
conference paper 2013
document
Calvert, S.C. (author), Taale, H. (author), Snelder, M. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
conference paper 2013
document
Taale, H. (author), Immers, B. (author), Wilmink, I. (author)
Het is van belang om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van dit proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een (wegen)netwerk. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te krijgen is een vergelijking met...
conference paper 2013
document
Klunder, G.A. (author), Stelwagen, U. (author), Taale, H. (author)
This paper presents a macro emission module for macroscopic traffic models to be used for assessment of ITS and traffic management. It especially focuses on emission estimates for different intersection types. It provides emission values for CO, CO2, HC, NOx, and PM10. It is applied and validated for a macroscopic traffic model developed by the...
conference paper 2013
document
Calvert, S.C. (author), Taale, H. (author)
Verkeersmodellen spelen een belangrijke rol als nuttige instrumenten bij plan- en evaluatiestudies en het begeleiden van processen rondom onbekende of onzekere verkeerssituaties. Recentelijke ontwikkelingen in verkeersmodellering zijn gaande op het gebied van het modelleren van variatie in verkeersomstandigheden. Dergelijke modellen worden vaak...
conference paper 2012
document
Klunder, G.A. (author), Taale, H. (author)
conference paper 2012
document
Van Katwijk, R. (author), Taale, H. (author)
Er zijn vele manieren denkbaar waarop invulling kan worden gegeven aan de gecoördineerde inzet van verkeersmanagementmaatregelen in een netwerk. In eerste instantie wordt meestal voor een pragmatische, reactieve en op redeneerregels gebaseerde, aanpak gekozen. Daarna wordt stap voor stap naar een steeds geavanceerdere, proactieve en...
conference paper 2012
document
Goede, M. (author), Wilmink, I. (author), Van der Horst, R. (author), Taale, H. (author)
Er komen steeds meer verkeersmanagementmaatregelen op en langs de weg, en in het voertuig, en deze maatregelen worden steeds dynamischer. De weggebruiker krijgt daarmee nogal wat informatie te verstouwen. Deze bijdrage behandelt hoe bij het ontwerp van verkeersmanagementmaatregelen, rekening gehouden kan worden met de cognitiefpsychologische...
conference paper 2012
document
Calvert, S.C. (author), Taale, H. (author), Snelder, M. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
In the past decade an increase in research regarding stochasticity and probability in traffic modelling has occurred. The realisation has grown that simple presumptions and basic stochastic elements are insufficient to give accurate modelling results in many cases. This paper puts forward a strong argument for the further development and...
conference paper 2012
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I. (author), Van Katwijk, R. (author), Immers, B. (author), Schuurman, H. (author)
In the world of traffic management a lot is happening and developments move quickly. Traffic Quest helps to keep track of these developments by systematically collecting, developing and transferring knowledge. The partners in TrafficQuest together cover the entire spectrum including the fundamental, theoretical knowledge about traffic management...
report 2012
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I. (author), Immers, B. (author)
TrafficQuest (het Expertisecentrum Verkeersmanagement) is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat DVS, TNO en de TU Delft, met als doel het bundelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over verkeersmanagement. De afgelopen tijd heeft TrafficQuest kritisch nagedacht over de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de...
conference paper 2011
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I. (author), Van Katwijk, R. (author), Immers, B. (author), Schuurman, H. (author)
report 2011
document
Taale, H. (author)
report 2011
document
Taale, H. (author)
In The Netherlands, dynamic traffic management is an important approach to minimise the negative effects of increasing congestion. Measures such as ramp metering and route infor-mation, but also conventional traffic signal control, are used for this. Traditionally, the focus in designing traffic control plans has been on local control. There is...
doctoral thesis 2008
document
Taale, H. (author), Van Zuylen, H. (author)
journal article 2003
document
Taale, H. (author), van Zuylen, H.J. (author)
conference paper 2002
document
Taale, H. (author)
journal article 1995
Searched for: author%3A%22Taale%2C+H.%22
(21 - 38 of 38)

Pages