Searched for: author%3A%22Ter+Heerdt%2C+G.%22
(1 - 1 of 1)
document
Ter Heerdt, G. (author)
Literatuuronderzoek naar het effect van natuurvriendelijk onderhoud op de ecologische kwaliteit, de ideale frequentie van maaien en schonen, het nut van het afvoeren van maaisel, de beste manier van baggeren, en de beste onderhoudsmachines.
report 2010