Searched for: author%3A%22Ter+Maat%2C+J.%22
(1 - 2 of 2)
document
Haasnoot, M. (author), Kwakkel, J.H. (author), Walker, W.E. (author), Ter Maat, J. (author)
A new paradigm for planning under conditions of deep uncertainty has emerged in the literature. According to this paradigm, a planner should create a strategic vision of the future, commit to short-term actions, and establish a framework to guide future actions. A plan that embodies these ideas allows for its dynamic adaptation over time to meet...
journal article 2013
document
Klijn, F. (author), Kielen, N. (author), Franken, R. (author), Ter Maat, J. (author), Stuyt, L. (author), Van Velzen, E. (author), Werkman, W. (author)
De knelpuntenanalyse heeft betrekking op discrepanties tussen waterbeschikbaarheid en watervraag. Deze zijn gedentificeerd voor de huidige situatie en de toekomst. Daarbij is uitgegaan van de huidige inrichting van de waterhuishouding, autonome ontwikkeling van klimaat en maatschappij (zonder adaptatie aan klimaatverandering), en continuering...
report 2011