Searched for: author%3A%22Teunissen%2C+E.A.H.%22
(1 - 2 of 2)
document
Van Noortwijk, J.M. (author), Kok, M. (author), Hamoen, G. (author), Teunissen, E.A.H. (author)
Voor verschillende dijkringgebieden zullen geavanceerde berekeningen moeten worden gemaakt, waarmee de kans op een doorbraak van de waterkering en inundatie kan worden bepaald. Bij het berekenen van de kans op falen van een dijkring zijn de zogenoemde 'lengte-effecten' van groot belang. Onder het lengte-effect wordt verstaan de mate waarin een...
report 1997
document
Teunissen, E.A.H. (author)
Dit rapport is het hoofdontwerp van het afstudeerproject omtrent een tunnel verbinding onder de Mond van het Amsterdam-Rijnkanaal gesitueerd in Amsterdam-Oost. Dit afstudeerproject is gemaakt in het kader van de subrichting constructies van de afstudeerrichting Waterbouwkunde en Hydrologie aan de faculteit der Civiele Techniek van de Technische...
master thesis 1988