Searched for: author%3A%22Thijsse%2C+J.Th.%22
(1 - 5 of 5)
document
Thijsse, J.Th. (author)
Gedetailleerd overzicht ontwerp en uitvoering van de Zuiderzeewerken. Een kort overzicht van de plannen van voor 1900. Een gedetailleerd verslag van ontwerp en uitvoering van de afsluitdijk. Aanleg en inrichting van de Wieringermeerpolder en de Noordoostpolder. Aanleg van Flevoland. Aandacht voor de waterbouwkundige aspecten van de werken. Er is...
report 1972
document
Thijsse, J.Th. (author)
Collegediktaat hydraulica
report 1960
document
Thijsse, J.Th. (author), van Veen, J. (author)
Berekening van de vereiste waarden voor het ontwerp van maatgevende stormvloedpeilen langs de kust, speciefiek voor de Maasvlakte en de mond van de Westerschelde.
report 1953
document
Thijsse, J.Th. (author)
Collegedictaat Hydraulica, bewerkt door H. van Wijngaarden, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren, Afd.Studiedienst.
report 1952
document
Thijsse, J.Th. (author)
In 1951, a discourse on hydraulics was published by prof. Thijsse. The contents are still current and the explanation is very clear.
book chapter 1951
Searched for: author%3A%22Thijsse%2C+J.Th.%22
(1 - 5 of 5)