Searched for: author:"Thomsen, A.F."
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Thomsen, A.F. (author)
Housing pathology is the holistic approach to identify, investigate and diagnose housing deficiencies, specify preventive measures and remedial interventions and evaluate their effects. In analogy with health as the core condition for the quality of human life, the health of housing accommodations stands for housing quality, being the ability of...
conference paper 2020
document
Thomsen, A.F. (author), Straub, A. (author)
abstract 2018
document
Thomsen, A.F. (author), Straub, A. (author)
What is the average lifespan of dwellings?<br/>Though of decisive importance for the provision, maintenance and management of housing stocks, and despite a choice of research papers about the subject, the last word about this question is far from said.<br/>At first a distinction should be made between the technical lifespan and the functional...
conference paper 2018
document
Thomsen, A.F. (author)
review 2017
document
Thomsen, A.F. (author)
Obsolescence, defined as the process of declining performance of buildings, is a serious threat for the value, the usefulness and the life span of built properties. Thomsen and van der Flier (2011) developed a model in which obsolescence is categorised on the basis of two distinctions, i.e. between endogenous and exogenous cause-effect...
conference paper 2017
document
Thomsen, A.F. (author), Verweij, Agnes (author)
Minister Blok stuurde medio april zijn omstreden wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor de bouw naar de Tweede Kamer. De consumentenorganisaties verenigd in de Woonalliantie wijzen het wetsontwerp als geheel af.
journal article 2016
document
Thomsen, A.F. (author), Nieboer, N.E.T. (author), Van der Flier, C.L. (author)
Obsolescence, defined as the process of declining performance of buildings, is a serious threat for the value, the usefulness and the life span of housing properties. Thomsen and van der Flier (2011) developed a model in which obsolescence is categorised on the basis of two distinctions, namely between endogenous and exogenous cause-effect...
conference paper 2015
document
Thomsen, A.F. (author)
column
journal article 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
Als de huidige sociale huursector niet bestond, zouden we het dan zo willen uitvinden? Dat valt zeer te betwijfelen. Het artikel bevat een pleidooi voor het heruitvinden van sociale huisvestingsvormen met keuzevrijheid als grondslag. Bezien vanuit de bewoner kan de mate van participatie in de eigen woonsituatie verdeeld worden in drie...
journal article 2014
document
Boelhouwer, P.J. (author), Elsinga, M.G. (author), Gruis, V.H. (author), Priemus, H. (author), van der Schaar, J. (author), Thomsen, A.F. (author)
Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van zes hoogleraren volkshuisvesting van de TU Delft voor een nieuw corporatiebeleid.
book 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
column
journal article 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
column
journal article 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
This report is dedicated to the main problems of building pathologies in the Netherlands and the main solutions through research and practice as questioned by the CIB W086 Building Pathology Commission for its 2014 meeting in Sao Paulo, Brazil. Objective is to contribute to the Research Roadmap 2014-2016 as communicated in January 2014. The...
conference paper 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
Column. Noodzaak tot vraaggericht kwaliteitsbeleid.
journal article 2014
document
Nieboer, N.E.T. (author), Thomsen, A.F. (author), Van der Flier, C.L. (author)
Obsolescence, broadly defined as a process of declining performance resulting in the end of the service life, is a serious threat for built property. This is even more the case in present times of reduced investment budgets and relatively small numbers of new-built homes, which increase the relative importance of the existing housing stock....
conference paper 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
column
journal article 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
Wat betekent bouwregelgeving voor bewoners? Die vraag staat centraal in het project ‘Verbeteren consumen-teninvloed op bouwregelgeving’, dat de drie landelijke consu-mentenorganisaties VACpunt Wonen, Nederlandse Woonbond en Ieder(in) uitvoeren met subsidie van minister Blok. Doel van het project is om het belang, de positie en de betrok-kenheid...
journal article 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
column
journal article 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
column
journal article 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
‘Sneller, goedkoper en beter’, Zo prees het Actieteam Private kwaliteitsborging zijn plannen voor privatisering van de gemeentelijke bouwplantoets aan. De aangehaalde bewering is echter vooralsnog wishfull thinking met een hoog ideologie- en belangengehalte. Over het realiteitsgehalte is voorlopig nog niets te zeggen; serieus empirisch onderzoek...
journal article 2014
Searched for: author:"Thomsen, A.F."
(1 - 20 of 34)

Pages