Searched for: author%3A%22Tilmans%2C+W.M.K.%22
(1 - 6 of 6)
document
Tilmans, W.M.K. (author)
report 1983
document
Tilmans, W.M.K. (author)
Dit onderzoek omvatte zowel proeven met vaste waterstand, teneinde de invloed van de stormvloedstand, de golfcondities en de duinhoogte op de hoeveelheid duinafslag te bepalen, alsook proeven met variërende waterstand voor het onderzoek naar duinafslag bij meer gecompliceerde beginprofielen dan het zogenaamde referentieprofiel (gemiddeld profiel...
report 1983
document
Tilmans, W.M.K. (author)
Het blijkt niet mogelijk een afdoende uitspraak te doen over de vereiste hoogte van het duin in de reservestrook, aangezien geen goed inzicht bestaat in het bezwijkmechanisme van een duin bij erosie door golfoverslag. Wel is in voornoemde nota aangegeven hoe hoog de reservestrook zou moeten zijn om golfoverslag tot een acceptabel percentage te...
report 1983
document
Tilmans, W.M.K. (author)
In het onderhavige onderzoek is de invloed van een aantal factoren op de hoeveelheid duinafslag tijdens stormvloed op systematische wijze onderzocht,t.w. de golfhoogte, de golfperiode, de vorm van het golfspectrum, het stormvloedpeil, de duinhoogte, en de vorm van het kustprofiel. De resultaten van dit gevoeligheidsonderzoek zullen worden...
report 1982
document
Tilmans, W.M.K. (author)
Het rapport beschrijft een drie - dimensionaal modelonderzoek naar duinafslag tijdens superstormvloed aan een rechte kust. Het voorgaande modelonderzoek werd uitgevoerd in smalle goten in de vorm van een schaalserie (M 1263 I en II). Doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre de twee - dimensionale benadering voldoet in situaties met...
report 1981
document
Boer, S. (author), Tilmans, W.M.K. (author)
report 1980
Searched for: author%3A%22Tilmans%2C+W.M.K.%22
(1 - 6 of 6)