Searched for: author%3A%22Tromp%2C+E.%22
(1 - 9 of 9)
document
Tromp, E. (author)
For many years the Netherlands has protected itself against high river discharges and storms by means of a network of dikes, dams and (other) hydraulic structures. Traditionally, water safety has therefore mainly been the domain of engineers. In recent decades, the regulations on water safety have been further institutionalised. Knowledge in the...
doctoral thesis 2019
document
Tromp, E. (author)
The dike reinforcement project Kinderdijk – Schoonhovenseveer (KIS) is part of the Lekdijk, a primary flooddefense that directly protects two major polders in its hinterland fromflooding by the Rhine: the Alblasserwaard and the Vijfheerenlanden polders. Theinitial expansion of local villages (in the Middle Ages)...
book chapter 2017
document
Tromp, E. (author)
Flood risk management (FRM) has become a complex sociotechnical issue, one that requires a wide range ofexpertise from science, engineering, and behavioral disciplines. Anyintervention in the flood defense system must meet the requirements of manydifferent stakeholders. Although all stakeholders have a clear and...
book chapter 2017
document
Tromp, E. (author)
In recent years, spatial planning and flood risk management (FRM) have been further coupled, thuscreating opportunities to incorporate water management measures in urban construction/reconstructionand landscaping. In addition, it is essential to find more than just technicalsolutions to potential flooding...
book chapter 2017
document
Tromp, E. (author), Bots, P.W.G. (author)
In the Netherlands, technical innovations for dike strengthening rarely become mainstream. A case study of the redesign process of the dike between Kinderdijk and Schoonhovenseveer suggests that benefitting from the creative capacity of contractors requires organizational learning.
abstract 2017
document
Knoeff, H. (author), Van der Meer, M. (author), Van Nieuwenhuijzen, L. (author), Tromp, E. (author), Woning, M. (author), Leeuwdrent, W. (author), Bizzarri, A. (author)
Ervaring leert dat relatief weinig proces- en productinnovaties de weg naar de praktijk weten te vinden. In het verleden was innoveren onderdeel van ons dagelijkse werkproces, anders waren de Deltawerken ook nooit gerealiseerd na 1953. In de jaren hierna zijn er legio belemmeringen opgeworpen om innovaties niet toe te passen. De handreiking...
report 2013
document
Tromp, E. (author), Van den Berg, H. (author), Rengers, J. (author), Pelders, E. (author)
Het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat levert een bijdrage aan de waterveiligheid van Nederland. Waterveiligheid is een continue opgave waaraan Nederland werkt. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn de hoofdrolspelers in het uitvoeren van maatregelen voor hoogwaterbescherming en waterveiligheid. Daarbij lopen zij soms tegen de...
report 2012
document
Egyed, C.E.G. (author), Visser, H. (author), Tromp, E. (author)
Eén van de belangrijke onderdelen van het Delft Clusteronderzoek ‘Duurzame onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem’ is het maken van een afweegmodel, de onderdelen E en F van het onderzoek. Met het model kan een optimale maatregel bepaald worden voor het ophogen van de openbare ruimte. Voor de input van het model en voor het...
report 2008
document
Tromp, E. (author)
master thesis 2005
Searched for: author%3A%22Tromp%2C+E.%22
(1 - 9 of 9)