Searched for: author%3A%22Unknown%2C+U.%22
(1 - 2 of 2)
document
Unknown, U. (author)
In dit rapport zijn de resultaten van een studie naar het gedrag van een homogene kleilaag onder invloed van golfbelastingen en golfklappen samengevat. Deze studie vond plaats in het kader van langlopend onderzoek naar de rest sterkte van een kleilaag onder gezette steen bij waterkeringen. Het rapport bevat allereerst een analytische uitwerking...
report 1992
document
Unknown, U. (author)
Meetverslag Er is ook nog een Band A met Tekst (inleiding, beschrijving etc.)
report 1982