Searched for: author%3A%22Van+Beek%2C+F.A.%22
(1 - 1 of 1)
document
Van Beek, F.A. (author)
De nota bestaat uit drie delen: - Deel I: Hoofdrapport (Beek_van1994a.pdf) - Deel II: Appendices A t/m F (missing) - Deel III: Appendices G t/m L (Beek_van1994b.pdf) SAMENVATTING Het meten van debieten in rivieren, estuaria en dergelijke is van essentieel belang voor het ontwerpen van civieltechnische werken en ter ondersteuning van het beheer....
report 1984