Searched for: author%3A%22Van+Bendegom%2C+L.%22
(1 - 13 of 13)
document
Jansen, P.Ph. (author), Van Bendegom, L. (author), Van den Berg, J. (author), De Vries, M. (author), Zanen, A. (author)
book 1994
document
Van Bendegom, L. (author)
Inleiding - Het water (hydrologie, waterloopkunde, waterkwaliteit) - De vaste stof (geologische aspekten, sediment) - riviermorfologie - rivieronderzoek - rivierwerken (regulering, oever en bodemverdediging, waterstandsregulering) - Toepassingen (hoogwaterbeheersing, watervoorziening, scheepvaart, waterkracht, afvalverwijdering,...
lecture notes 1978
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegdiktaat rivierwerken.
lecture notes 1974
document
Van Bendegom, L. (author)
report 1974
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegedictaat Sectie waterbouwkunde. Basis van sedimenttransportberekeningen, aanpak van Shields.
lecture notes 1971
document
Van Bendegom, L. (author)
Inleiding havenbouw en havenbeheer. (jaartal geschat)
lecture notes 1970
document
Van Bendegom, L. (author), Bouwmeester, J. (author)
Uitgangspunten betreffende het ontwerp en de economische uitvoering van van oevervoorzieningen voor de bescherming van oevers van rivieren en kanalen voor zeegaande schepen en binnenvaart. Nederlandse vertaling van een bijdrag voor het PIANC congres.
lecture notes 1969
document
Van Bendegom, L. (author)
Inleiding vervoersobjecten, vervoersmiddelen (zeeschepen, binnenvaartschepen, kustvaartuigen), vervoerswegen (eigenschappen, rivierwerken, secheepvaartkanalen, vervoersknooppunten (haveninrichting).
lecture notes 1969
document
van Bendegom, L. (author)
lecture notes 1969
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegediktaat algemene waterbouwkunde: -deel 1: de natuur -deel 2: de techniek (band a en band b)
lecture notes 1967
document
Van Bendegom, L. (author)
Manuscript voor het college kustwerken (rivieren in zee, getijrivieren, havens aan getijrivieren, zandbeweging langs kusten). Persoonlijk aantekeningen bij het college door de docent.
lecture notes 1961
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegedictaat in aansluiting van het vak Scheepvaartwegen.
lecture notes 1958
document
Van Bendegom, L. (author)
Stomingen en zandbeweging, golfslag en zandbeweging, zandtransport door gecombineerde waterbeweging, verdediging van inscharende oevers van stroomgeulen, de verdeling van afnemende brandingskusten, de verdediging van kusten welk door gecombineerde golfslag en stroming afnemen.
lecture notes 1949
Searched for: author%3A%22Van+Bendegom%2C+L.%22
(1 - 13 of 13)