Searched for: author%3A%22Van+Deen%2C+J.K.%22
(1 - 4 of 4)
document
Maccabiani, J. (author), Spruit, R. (author), Van Deen, J.K. (author)
De publieke ruimte met de binnenstedelijke infrastructuur van wegen, riolering, oever- en groenvoorzieningen vergt naast grote investeringen tevens een groot jaarlijks bedrag aan onderhoud. Met name in de gebieden met slechte bodemgesteldheid zijn deze jaarlijkse onderhoudskosten een grote last voor de betreffende gemeenten en lagere overheden....
report 2003
document
Olie, J.J. (author), van Deen, J.K. (author)
report 2002
document
De Feijter, J.W. (author), Van Deen, J.K. (author)
Op een dijkvak van de Westerschelde in Zeeuvs-Vlaanderen is een grondradaronderzoek verricht om de mogelijkheden na te gaan van het detecteren van erosiegeulen onder een steenzetting van betonblokken met een afmeting van 0,5 * 0,5 * 0,2 ms. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. 1. Kan met grondradar globaal de aanwezigheid van geulen en de...
report 1990
document
Swart, C.J. (author), Van Deen, J.K. (author)
Om te komen.tot de formulering van onderzoeksplannen in het kader van CUR commissies A27: Meettechnieken en Inspectiesystemen, en A28: Normen en gedragsmodellen, is een inventarisatie gemaakt van de constructietypen van de zee- en rivierdijken in Nederland, waarbij tevens het een en ander is aangegeven over de mechanismen die een rol spelen bij...
report 1987
Searched for: author%3A%22Van+Deen%2C+J.K.%22
(1 - 4 of 4)