Searched for: author%3A%22Van+Eeten%2C+S.A.%22
(1 - 1 of 1)
document
Van Eeten, S.A. (author)
In de baggerpraktijk gaat het vooral om de hoeveelheid zand die geladen kan worden en de tijd die daarvoor nodig is. Om de kosten van het project te kunnen bepalen, is een nauwkeurige schatting van het benodigde aantal beunladingen gewenst. Het bepalen of berekenen van porienvolumes in een beun levert de nodige problemen op. Daarom wordt vaak...
master thesis 1999