Searched for: author%3A%22Van+Goeverden%2C+C.D.%22
(1 - 20 of 39)

Pages

document
van Goeverden, C.D. (author)
In the context of mitigating climate change, a shift from air to rail is proposed for short-haul journeys. The impact of this policy on the GHG emissions of aviation is small and will be even marginal if only journeys < 500 km are involved. These journeys account for 2.2% of the mileage of air travel, and the impact on emissions will be even...
conference paper 2023
document
van Goeverden, C.D. (author)
Travel speed is an intrinsic feature of transport, and enlarging the speed is considered as beneficial. The benefit of a speed increase is generally assessed as the value of the saved travel time. However, this approach conflicts with the observation that time spent on travelling is rather constant and might not be affected by speed changes. The...
journal article 2022
document
van Goeverden, C.D. (author)
Travel speed is an intrinsic feature of transport, and enlarging the speed is considered as beneficial. The benefit of a speed increase is generally assessed as the value of the saved travel time. However, this approach conflicts with the observation that time spent on travelling is rather constant and might not be affected by speed changes. The...
conference paper 2021
document
van Goeverden, C.D. (author)
Over het langeafstandsvervoer van personen is maar weinig kennis verspreid. Niettemin lijkt er een behoefte te zijn om enige greep op dit grote vervoersegment te krijgen en worden er soms uitspraken over gedaan of meningen geventileerd die gebaseerd lijken op vermoedens of te beperkte kennis. Zulke uitspraken of meningen duiden we hier aan met ...
conference paper 2021
document
van Goeverden, C.D. (author), van Nes, R. (author), van Arem, B. (author)
Long-distance travel contributes significantly to climate change. One of the mitigation options is a shift to more sustainable modes. An efficient policy on modal choice demands knowledge on which market segments are promising for a mode. The paper describes a method for breaking down the travel market into segments that are homogeneous with...
conference paper 2019
document
van Goeverden, C.D. (author), van Nes, R. (author), van Arem, B. (author)
Long-distance person transport contributes significantly to the GHG-emissions of all person transport. The EU aims for reducing the emissions by inducing a significant modal shift to the train, raising its market share to at least 50% on medium distances in 2050. This implies that the current share has to be multiplied by four. The paper...
conference paper 2019
document
van Goeverden, C.D. (author), Milakis, D. (author), Janic, M. (author), Konings, J.W. (author)
Introduction: Hyperloop (HL) is presented as an efficient alternative of HSR (High Speed Rail) and APT (Air Passenger Transport) systems for long-distance passenger transport. This paper explores the performances of HL and compares these performances to HSR and APT. Methods: The following performances of the HL system are analytically modeled...
journal article 2018
document
van Goeverden, C.D. (author), Janic, M. (author), Milakis, D. (author)
Long-distance travelling accounts for a significant and increasing part of the mileage of person travel and the respective environmental impacts (Van Goeverden et al, 2016). Energy consumption and emissions connected with long-distance travelling might be substantially reduced through use of evacuated tubes of low air resistance, such as the...
abstract 2018
document
van Goeverden, C.D. (author), Correia, Gonçalo (author)
In the Netherlands, many (mainly larger) train stations suffer from capacity shortages for bicycle parking as the result of a large increase in the use of the bicycle as a feeder mode. Sharing of parked bicycles with arriving train passengers who are in need of a bicycle for some time would decrease the number of parked bicycles and reduce the...
journal article 2018
document
van Goeverden, C.D. (author)
Vorig jaar verdween de laatste nachttrein (in de zin van overnachtingstrein) uit Nederland. Het verdwijnen hiervan is een soort sluitstuk van een lange periode van afkalving van het aanbod van nacht- en andere langeafstandstreinen in West-Europa. Vertrokken 50 jaar geleden dagelijks nog 11 reguliere nachttreinen in Nederland, 30 jaar later was...
conference paper 2017
document
van Goeverden, C.D. (author), Correia, Gonçalo (author)
In Nederland is bij veel grotere treinstations een tekort aan stallingscapaciteit voor fietsen. Dit is het gevolg van zowel een stevige groei in het treingebruik als een toename van het marktaandeel van de fiets in de voor- en natransportmiddelen. In de paper worden de mogelijkheden verkend om het capaciteitstekort te verkleinen door een vorm...
conference paper 2017
document
van Goeverden, C.D. (author), Milakis, D. (author), Janic, M. (author), Konings, J.W. (author)
This paper deals with an analysis of performances of the HL (Hyperloop) transport system considered as an advanced transport alternative to the existing APT (Air Passenger Transport) and HSR (High Speed Rail) systems. The considered performances are operational, financial, social and environmental. The operational performance include capacity...
conference paper 2017
document
van Goeverden, C.D. (author), van Arem, B. (author), van Nes, R. (author)
other 2016
document
van Goeverden, C.D. (author), van Nes, R. (author), van Arem, B. (author)
A majority of the trips are made by just one transport mode that is mostly the car, walking, or –in some countries– the bicycle. For a small proportion of the trips, generally a few percent, two or more modes are used. The latter include particularly trips where a collective mode (e.g. bus, train, airplane) is the main mode and the trip distance...
conference paper 2016
document
van Goeverden, C.D. (author)
Nederland en Denemarken staan bekend als fietslanden bij uitstek. En de twee grootste steden, Amsterdam en Kopenhagen, afficheren zich als de fietsstad. In de paper wordt onderzocht in hoeverre de twee landen c.q. steden vergelijkbaar zijn qua fietsmobiliteit. Vlaanderen en zijn grootste stad, Antwerpen, gelden hierbij als referentie....
conference paper 2016
document
Van Goeverden, C.D. (author)
In onderzoek en beleid op het gebied van personenvervoer is het langeafstandsvervoer stiefmoederlijk bedeeld. Gezien de lage frequentie waarmee we reizen naar bestemmingen ver weg maken is dit begrijpelijk. Maar aangezien de afstanden per reis veel langer zijn dan in het korteafstandsvervoer neemt het langeafstandsvervoer mogelijk een...
conference paper 2015
document
Van Goeverden, C.D. (author)
lecture notes 2015
document
Van Goeverden, C.D. (author), Van Nes, R. (author), Van Arem, B. (author)
International train services generally have lower qualities and are less stable in time then domestic train services. The paper shows that this is also valid for cross-border services within the Benelux compared to domestic services in the Netherlands. The cross-border services have significantly lower qualities with respect to speed, detours,...
conference paper 2015
document
van Goeverden, C.D. (author)
report 2015
document
Van Goeverden, C.D. (author)
De ontwikkeling van de treindienst tussen de Randstad en de Vlaamse Ruit is een pijnpunt in vervoerland. Met het oog op een verbetering van onder meer deze treindienst werd de HSL-Zuid aangelegd, maar ondanks of zelfs dankzij deze lijn is de kwaliteit van de verbinding juist verslechterd. De paper begint met een historisch overzicht van de...
conference paper 2014
Searched for: author%3A%22Van+Goeverden%2C+C.D.%22
(1 - 20 of 39)

Pages