Searched for: author%3A%22Van+Hal%2C+A.%22
(1 - 13 of 13)
document
Van Hal, A. (author)
conference paper 2013
document
Van Hal, A. (author)
journal article 2011
document
Van Hal, A. (author), Diepmaat, H. (author), Van Ettekoven, J.G. (author)
Samenwerking in de bouw is vanzelfsprekend. Voor partijen die gericht zijn op de ontwikkeling van duurzame innovaties geldt dit eens te meer. Maar wat is de meest geschikte vorm van samenwerking? Wat zijn de voorwaarden voor succes? Recent onderzoek van het Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit leidt tot concrete handvatten.
journal article 2011
document
Nieboer, N. (author), Gruis, A. (author), Van Hal, A. (author), Tsenkova, S. (author)
Energy efficiency has gained a lot of prominence in recent debates on urban sustainability and housing policy due to its potential consequences for climate change. At the local, national and also international level, there are numerous initiatives to promote energy savings and the use of renewable energy to reduce the environmental burden. There...
conference paper 2011
document
Van Hal, A. (author)
Het zijn bijzondere tijden voor de architectenwereld. Niet alleen loopt voor veel architecten door allerlei omstandigheden de hoeveelheid werk snel terug, ook de aard van het werk verandert veelal. Nieuwbouwprojecten vormen nog maar een fractie van de activiteiten waar de bouwwereld, en dus ook architecten, mee te maken hebben. Herbestemming van...
journal article 2011
document
Van Hal, A. (author), Dulski, B. (author)
De toekomstige opgave voor de bouwsector ligt in het verduurzamen, in de breedste zin van het woord, van de bestaande bouw. De meest kwetsbare gebouwen, monumenten en overige historische gebouwen met cultuurhistorische waarden, vormen daarbij een bijzondere uitdaging. Gaan duurzaamheidsambities en het behoud van cultuurhistorische waarden wel...
journal article 2011
document
Van Hal, A. (author), Van der Steen, L. (author), Van der Werf, E. (author)
One third of the current housing stock in The Netherlands dates from the sixties and seventies and a large part of these dwellings are fairly similar (because they were built in series). There is a high need for smart and speedy renovation methods, to improve technical, energy and cost efficiency of renovation projects as well as to limit...
conference paper 2011
document
Van Hal, A. (author), Van der Steen, L. (author), Van der Werf, E. (author)
One third of the current housing stock in The Netherlands dates from the sixties and seventies and a large part of these dwellings are fairly similar (because they were built in series). There is a high need for smart and speedy renovation methods, to improve technical, energy and cost efficiency of renovation projects as well as to limit...
conference paper 2011
document
Van Hal, A. (author)
In de rationele bouwsector wordt vooral vanuit technische en economische wetmatigheden gedacht en gewerkt. Gedragsgerelateerde aspecten worden veelal buiten beschouwing gelaten. Onterecht. Om duurzaamheidsambities van papier naar praktijk te kunnen vertalen is meer kennis over het gedrag van mensen nodig.
journal article 2011
document
De Zeeuw, F. (author), Franzen, A. (author), Aalbers, K. (author), Van Hal, A. (author), Dulski, B. (author)
The Netherlands has a tradition in public spatial planning and design. In the past 20 years, we have seen an increasing role for the market in this field, and more recently, growing attention for sustainability. Sustainability has become an economic factor. Not only at the building level, but also on the level of large-scale area development...
journal article 2010
document
Van Hal, A. (author), Dulski, B. (author), Postel, A.M. (author)
According to the ‘Climate Programme’ the municipality of Amsterdam has the ambition to reduce the CO2 emissions within the city limits by 40% in the year 2025 compared to the year 1990. To realize this ambition substantial CO2 savings have to be realized at the 375,000 current houses in the city. A special challenge is formed by the houses of...
journal article 2010
document
Van Hal, A. (author)
conference paper 2008
document
Van Hal, A. (author)
There is considerable variation in the extent to which environmental measures are adopted in housing construction in various European countries. Whereas sustainable housing is dearly part of day-to-day building practice in some countries, in others the topic seldom receives serious attention. None of the environmental measures which are...
journal article 1998
Searched for: author%3A%22Van+Hal%2C+A.%22
(1 - 13 of 13)