Searched for: author%3A%22Van+Herpen%2C+H.%22
(1 - 1 of 1)
document
Van Herpen, H. (author)
Gezien de beschikbare tijd is het onderzoek in principe beperkt gebleven tot systemen bestemd voor reeds bestaande civieltechnische voorzieningen (geen nieuwbouw), die een directe relatie tussen inspectie en onderhoudsprognose leggen en waarvan de beschikbare kennis goed toegankelijk is. De volgende systemen zijn onderzocht: 1. wegen 2....
report 1988